Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 686kWORD 48k
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο
Αποτελέσματα ψηφοφοριών

 Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

 1. Κατάσταση στις Μαλδίβες 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018, B8-0176/2018

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κ.λπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0168/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
§ 73S&DΗΨ+328, 291, 12
§αρχικό κείμενοΟΚ
§ 101GUE/NGLΟΚ-249, 383, 5
§ 132GUE/NGLΟΚ-130, 504, 11
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)+
Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων
B8-0168/2018Verts/ALE
B8-0169/2018EFDD
B8-0171/2018ECR
B8-0172/2018PPE
B8-0174/2018GUE/NGL
B8-0175/2018ALDE
B8-0176/2018S&D
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ECR:§ 7
GUE/NGL:τροπολογία 1, 2
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR, PPE:§ 7
Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
GUE/NGL:
§ 13
1ο μέρος"συμπεριλαμβανόμενης, ενδεχομένως, της αναστολής της χρηματοδοτικής βοήθειας από την ΕΕ προς τη χώρα αυτή έως ότου"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
Διάφορα
Η Margrete Auken (Ομάδα Verts/ALE έχει επίσης υπογράψει την πρόταση ψηφίσματος B8-0168/2018.
Η Judith Sargentini (Ομάδα Verts/ALE) έχει επίσης υπογράψει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0168/2018.

 2. Η σύλληψη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, ιδίως η περίπτωση του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018, B8-0164/2018

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κ.λπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0159/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)+
Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων
B8-0159/2018ECR
B8-0160/2018PPE
B8-0161/2018Verts/ALE
B8-0162/2018GUE/NGL
B8-0163/2018ALDE
B8-0164/2018S&D
Διάφορα
Η Margrete Auken (groupe Verts/ALE) έχει επίσης υπογράψει την πρόταση ψηφίσματος B8-0161/2018.
Η Judith Sargentini (groupe Verts/ALE) έχει επίσης υπογράψει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0159/2018.

 3. Θανάτωση ανάπηρων παιδιών στην Ουγκάντα 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018, B8-0173/2018

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κ.λπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0165/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, EFDD)
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)+
Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων
B8-0165/2018ECR
B8-0166/2018PPE
B8-0167/2018GUE/NGL
B8-0170/2018ALDE
B8-0173/2018S&D
Διάφορα
Η Michaela Šojdrová (groupe PPE) έχει επίσης υπογράψει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0165/2018.

 4. Συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία *** 

Σύσταση: João Ferreira (A8-0058/2018)

ΘέμαΟΚ, κ.λπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
ψηφοφορία: έγκρισηΟΚ+624, 3, 25

 5. Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία (ψήφισμα) 

Έκθεση: João Ferreira (A8-0055/2018)

ΘέμαΟΚ, κ.λπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
μοναδική ψηφοφορίαΟΚ+608, 13, 31

 6. Europass: πλαίσιο για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα ***I 

Έκθεση: Thomas Mann et Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κ.λπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Προσωρινή συμφωνία
Προσωρινή συμφωνία93επιτροπήΟΚ+587, 37, 20

 7. Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) ***I 

Έκθεση: Silvia Costa (A8-0369/2017)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κ.λπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Προσωρινή συμφωνία
Προσωρινή συμφωνία12επιτροπήΟΚ+541, 89, 24

 8. Καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ***I 

Έκθεση: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κ.λπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής
Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής9=
12=
άνω των 38 βουλευτών
EFDD
ΟΚ-129, 506, 18
Σχέδιο νομοθετικής πράξης
Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής- ψηφοφορία εν συνόλω1
5
7-8
επιτροπή+
Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής - χωριστή ψηφοφορία2επιτροπήψ.τμ.
1+
2+
Άρθρο 71α10άνω των 38 βουλευτών-
14EFDDΟΚ-112, 519, 24
6επιτροπή+
§αρχικό κείμενοχ.ψ.
Μετά το άρθρο 71α11άνω των 38 βουλευτώνΟΚ
Μετά την αιτιολογική σκέψη 113EFDDΟΚ-126, 502, 26
Μετά την αιτιολογική σκέψη 33επιτροπήψ.τμ.
1+
2+
4επιτροπήψ.τμ.
1+
2+
3+
4+
5+
Δήλωση15PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDDψ.τμ.
1+
2+
ψηφοφορία: πρόταση της ΕπιτροπήςΟΚ+507, 112, 37
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
EFDD:τροπολογίες 11, 12, 13, 14
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
EFDD:άρθρο 71 α (αρχικό κείμενο)
Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ENF:
τροπολογία 15
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Ως το μόνο άμεσα εκλεγόμενο θεσμικό όργανο της Ένωσης και ως αντιπρόσωπος των πολιτών της Ένωσης, αποτελεί τον βασικό εγγυητή του σεβασμού της δημοκρατικής αρχής στην Ένωση."
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
EFDD:
τροπολογία 2
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "στο Άμστερνταμ"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
τροπολογία 3
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "στο Άμστερνταμ"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
τροπολογία 4
1ο μέρος"Είναι θετικό το γεγονός ότι η νέα έδρα του Οργανισμού είναι σύμφωνη με τις προτιμήσεις των εν ενεργεία υπαλλήλων του και ότι οι ολλανδικές αρχές καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ότι η μετακόμιση σε δύο στάδια δεν θα θέσει σε κίνδυνο την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, την συνέχεια και την αδιάλειπτη λειτουργία του Οργανισμού."
2ο μέρος"Ωστόσο, η διπλή μετακόμιση του Οργανισμού στο Άμστερνταμ σημαίνει ότι ο Οργανισμός, μόλις εγκατασταθεί στο προσωρινό κτίριο, θα αναγκαστεί να μην δίνει προσωρινά προτεραιότητα σε ορισμένες δραστηριότητες, όπως παιδιατρικά φάρμακα και ζητήματα δημόσιας υγείας συμπεριλαμβανομένων των εργασιών του για τη μικροβιακή αντοχή και την πανδημία γρίπης." εκτός από τις λέξεις "στο Άμστερνταμ"
3ο μέρος"στο Άμστερνταμ"
4ο μέρος"Οι καθυστερήσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την ολλανδική κυβέρνηση, λόγω των οποίων αναβλήθηκε η παράδοση του οριστικού κτιρίου, του οποίου η κατασκευή δεν έχει ακόμα αρχίσει, εγείρουν ανησυχίες για πιθανές νέες καθυστερήσεις. Η μετεγκατάσταση στο προσωρινό κτίριο θα πρέπει να περιοριστεί σε 10,5 μήνες, για να εξασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός θα είναι σε θέση να λειτουργεί εκ νέου με πλήρη ικανότητα από την 16 Νοεμβρίου 2019 και να αποφευχθεί περαιτέρω απώλεια εμπειρογνωμοσύνης." εκτός από τις λέξεις "που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την ολλανδική κυβέρνηση"
5ο μέρος"που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την ολλανδική κυβέρνηση"

 9. Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) * 

Έκθεση: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κ.λπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής
Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής67=
71=
EFDD
ECR
ΟΚ-119, 521, 12
Σχέδιο νομοθετικής πράξης
Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής- ψηφοφορία εν συνόλω1-3
6-9
11-21
23-30
32-44
46-61
64-65
επιτροπή+
Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής- χωριστή ψηφοφορία4επιτροπήψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+477, 137, 32
5επιτροπήΟΚ+472, 159, 13
22επιτροπήΟΚ+464, 162, 17
31επιτροπήΟΚ+520, 101, 24
62επιτροπήΟΚ+456, 163, 26
63επιτροπήΟΚ+451, 184, 8
Άρθρο 2, § 1, στοιχείο γ66EFDDΟΚ-109, 501, 35
Άρθρο 28, μετά την § 570GUE/NGL-
45επιτροπή+
Αιτιολογική σκέψη 1010επιτροπή+
68GUE/NGL
Μετά την αιτιολογική σκέψη 2069GUE/NGL-
ψηφοφορία: πρόταση της ΕπιτροπήςΟΚ+438, 145, 69
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
EFDD:τροπολογίες 66, 67
ECR:τροπολογία 71
PPE:τροπολογία 66
ENF:τροπολογίες 5, 22, 31, 62, 63
Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ENF:
τροπολογία 4
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Εάν το Συμβούλιο δεν εγκρίνει μια ομόφωνη απόφαση σχετικά με την πρόταση για τη θέσπιση ΚΕΒΦΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει νέα πρόταση με βάση το άρθρο 116 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, εκδίδουν την, προς τον σκοπό αυτόν, αναγκαία νομοθεσία."
2ο μέροςοι λέξεις αυτές

 10. Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών * 

Έκθεση: Paul Tang (A8-0050/2018)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κ.λπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής
Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής84=
89=
EFDD
ECR
ΟΚ-117, 511, 14
Σχέδιο νομοθετικής πράξης
Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής- ψηφοφορία εν συνόλω1-4
7-8
10-15
17-22
24-39
41-58
60
62-77
επιτροπή+
Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής- χωριστή ψηφοφορία5επιτροπήψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+474, 142, 33
6επιτροπήΟΚ+470, 161, 17
16επιτροπήχ.ψ.+
23επιτροπήΟΚ+468, 161, 18
40επιτροπήΟΚ+522, 101, 18
Άρθρο 2, § 1, στοιχείο γ85EFDDΟΚ-109, 506, 33
Άρθρο 4, εδάφιο 1, σημείο 1093GUE/NGL-
Άρθρο 9, μετά την § 281Verts/ALEΟΚ-273, 350, 21
Άρθρο 53, § 1, μετά το εδάφιο 194GUE/NGLΟΚ-100, 395, 151
Άρθρο 59, § 1, εδάφιο 1, στοιχείο α86EFDDΟΚ-93, 492, 66
Άρθρο 59, § 1, εδάφιο 1, στοιχείο β59επιτροπή+
87EFDDΟΚ
Άρθρο 59, § 288EFDDΟΚ-133, 512, 6
61επιτροπή+
Μετά το άρθρο 6282Verts/ALEΟΚ-238, 390, 21
Μετά την αιτιολογική σκέψη 390GUE/NGL-
Μετά την αιτιολογική σκέψη 578Verts/ALEΟΚ-130, 370, 144
79Verts/ALEΟΚ-275, 360, 11
91GUE/NGLΟΚ-104, 395, 149
Αιτιολογική σκέψη 880Verts/ALEΟΚ-156, 350, 139
9επιτροπή+
Αιτιολογική σκέψη 1492GUE/NGL-
ψηφοφορία: πρόταση της ΕπιτροπήςΟΚ+451, 141, 59
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
EFDD:τροπολογίες 84, 85, 86, 87, 88
ECR:τροπολογία 89
Verts/ALE:τροπολογίες 78, 79, 80, 81, 82
PPE:τροπολογίες 78, 80, 81, 82, 83, 85, 91, 94
ENF:τροπολογίες 6, 23, 40
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ENF:τροπολογία 16
Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ENF:
τροπολογία 5
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Εάν το Συμβούλιο δεν εγκρίνει μια ομόφωνη απόφαση σχετικά με την πρόταση για τη θέσπιση ΚΕΒΦΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει νέα πρόταση με βάση το άρθρο 116 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, εκδίδουν την, προς τον σκοπό αυτόν, αναγκαία νομοθεσία."
2ο μέροςοι λέξεις αυτές

 11. Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ 

Έκθεση: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κ.λπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
§ 27ENFΟΚ-90, 517, 40
Μετά την § 217GUE/NGLΟΚ-102, 524, 18
18GUE/NGLΟΚ-99, 526, 23
Υποτίτλος 215ΔPPEΟΚ-296, 330, 26
Υποτίτλος μετά την § 21S&DΟΚ+350, 271, 31
§ 38ENFΟΚ-102, 534, 10
Μετά την § 319GUE/NGL-
§ 42S&DΟΚ+332, 293, 24
§αρχικό κείμενοχ.ψ.
§ 5§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
Μετά την § 520GUE/NGL-
Μετά την § 721GUE/NGLΗΨ-47, 535, 49
Μετά την § 1124GUE/NGL-
§ 139ENF-
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
Μετά την § 1333GUE/NGL-
Μετά την § 1438EFDD-
§ 1510ENF-
§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
§ 16§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
§ 1711ENFΟΚ-88, 549, 4
Μετά την § 1825GUE/NGL-
26GUE/NGL-
Μετά την § 2027GUE/NGL-
39EFDDψ.τμ.
1-
2-
Μετά την § 2122GUE/NGL-
§ 22§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
Μετά την § 2229GUE/NGLΟΚ-74, 558, 10
§ 23§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 24§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
§ 25§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
3+
Μετά την § 2528GUE/NGLΟΚ-82, 521, 33
Μετά την § 2640EFDD-
Μετά την § 2723GUE/NGL-
Μετά την § 2835GUE/NGLΟΚ-128, 500, 9
Μετά την § 2930GUE/NGL-
§ 30§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
Μετά την § 3031GUE/NGL-
32GUE/NGL-
34GUE/NGL-
Μετά την § 3136GUE/NGLΟΚ-217, 402, 22
37GUE/NGL-
§ 3312ENFΟΚ-70, 557, 10
3S&DΟΚ-275, 309, 46
4S&DΟΚ+513, 105, 21
5S&D+
§ 3513ENFΟΚ-108, 514, 12
Μετά την § 3914ENFΟΚ-100, 510, 14
Αιτιολογική σκέψη B§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
Αιτιολογική σκέψη ΔENF-
Μετά την αιτιολογική σκέψη ΣΤ16GUE/NGLΟΚ-148, 478, 13
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)ΟΚ+417, 122, 97
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
GU/ENGL:τροπολογίες 16, 17, 18, 28, 29, 35, 36
S&D:τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 15
ENF:τροπολογίες 7, 8, 11, 12, 13, 14
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
Verts/ALE:§§ 15, 16
ALDE:§§ 4, 5, 22, 24
Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ENF:
τροπολογία 39
1ο μέρος"υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2019, όπου τονίζεται η ανάγκη για περαιτέρω εξορθολογισμό των διοικητικών δαπανών της ΕΕ· παροτρύνει όλα τα θεσμικά όργανα να μειώσουν, ή τουλάχιστον να παγώσουν, τις διοικητικές τους δαπάνες όσο το δυνατόν περισσότερο και να ζητούν χρηματοδότηση μόνο για δικαιολογημένες ανάγκες·"
2ο μέρος"υπενθυμίζει ότι η βαθύτερη συνεργασία μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κοινής χρήσης υπηρεσιών, είναι αναγκαία για να εξοικονομήσουν πόρους και να κάνουν καλύτερη χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ·"
ALDE:
Αιτιολογική σκέψη B
1ο μέρος"λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής θα πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια να επιτύχουν μια φιλόδοξη και συνολική συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2019 στην επιτροπή συνδιαλλαγής, προκειμένου να επηρεαστούν θετικά οι παράλληλες διαπραγματεύσεις "
2ο μέρος"και να καταστεί εφικτή μια συμφωνία σχετικά με το ΠΔΠ μετά το 2020 και τους ιδίους πόρους έως το τέλος της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου·"
§ 13
1ο μέρος"χαιρετίζει την παράταση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το ενισχυμένο ταμείο εγγυήσεων του οποίου διαδραματίζει καίριο ρόλο στη μείωση του επενδυτικού χάσματος στην ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το ταμείο εγγυήσεων ΕΤΣΕ χρηματοδοτήθηκε εν μέρει εις βάρος του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), μολονότι και τα δύο είναι μακροπρόθεσμα, μελλοντοστρεφή προγράμματα· τονίζει την πάγια θέση του Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία οιαδήποτε νέα πρωτοβουλία πρέπει να χρηματοδοτείται με νέες πιστώσεις και όχι με ανακατανομές και ότι η ζημία σε ήδη υφιστάμενα προγράμματα πρέπει να διορθώνεται μέσω της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού·"
2ο μέρος"επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να υπάρξει κατά το δυνατόν αντιστροφή στο θέμα των περικοπών στα προγράμματα αυτά·"
§ 23
1ο μέρος"εμμένει στην άποψη ότι απαιτείται να ενισχυθεί η στήριξη προγραμμάτων που προάγουν τη δημιουργία μακροπρόθεσμων θέσεων εργασίας ποιότητας, ιδίως προγραμμάτων για νέους,"
2ο μέρος"που συμπληρώνουν τις προσπάθειες των κρατών μελών να εγγυηθούν μια διαφοροποιημένη εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού αντί της πρόωρης εξειδίκευσης, ως μέσο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και για την υλοποίηση της κοινωνικής προσαρμογής, μέσω των οποίων αντιμετωπίζονται παράλληλα η δημογραφική ύφεση, οι ανεπάρκειες σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό σε ορισμένους τομείς και η βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας· σημειώνει ότι η εξέταση ειδικών, εξατομικευμένων μέτρων θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη σε συγκεκριμένους τομείς και/ή περιφέρειες που έχουν πληγεί ιδιαίτερα ή έχουν καταστεί πολύ πιο ευάλωτοι·"
§ 25
1ο μέρος"τονίζει ότι οι έμφυλες διακρίσεις, ιδίως στην αγορά εργασίας, όχι μόνον είναι ασυμβίβαστες με τις αξίες της ΕΕ, αλλά αποτελούν επίσης σοβαρό εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη, δεδομένου ότι στερούν από τις γυναίκες τη δυνατότητα να απασχολούνται σε ουσιαστική απασχόληση· υπογραμμίζει την καίρια συμβολή που έχει η ενδυνάμωση των γυναικών στην επίτευξη δίκαιων και ειρηνικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, η ανάπτυξη των οποίων είναι περισσότερο βιώσιμη·"
2ο μέρος"αναμένει από τον προϋπολογισμό του 2019 να στηρίξει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και να ενθαρρύνει την πρόσβαση των γυναικών σε ενωσιακή χρηματοδότηση, όπως στο πλαίσιο των προγραμμάτων COSME και Ορίζοντας 2020,"
3ο μέρος"καθώς και να επεκτείνει την πολιτική συνοχής προκειμένου να στηρίξει περαιτέρω τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, την παιδική μέριμνα και τις υποδομές υγειονομικής περίθαλψης, που βοηθούν τις γυναίκες να συνδυάζουν την ιδιωτική και την επαγγελματική τους ζωή·"
§ 30
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την πρόσβαση στις διαδικασίες χρηματοδότησης και την απλούστευση των διαδικασιών αυτών·"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές

 12. Κατάσταση στη Συρία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κ.λπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0139/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
Μετά την § 31GUE/NGLΟΚ-271, 329, 20
§ 52GUE/NGLΟΚ-110, 475, 27
Μετά την § 53GUE/NGLΟΚ-114, 479, 21
§ 64GUE/NGLΟΚ+372, 241, 4
§ 95GUE/NGLΟΚ-77, 516, 25
§ 17§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)+
Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων
B8-0139/2018S&D
B8-0141/2018EFDD
B8-0142/2018Verts/ALE
B8-0143/2018ECR
B8-0144/2018ALDE
B8-0146/2018PPE
B8-0150/2018GUE/NGL
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
GUE/NGL:τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR:§ 17
Διάφορα
Οι Margrete Auken και Jordi Solé (Ομάδα Verts/ALE) έχουν επίσης υπογράψει την πρόταση ψηφίσματος B8-0142/2018.
Ο Jaromír Štětina (Ομάδα PPE) έχει επίσης υπογράψει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0139/2018.

 13. Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές) 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018, B8-0151/2018

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κ.λπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0137/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
Μετά την § 34Verts/ALE-
Μετά την § 41PPEΟΚ-242, 329, 10
Μετά την § 75Verts/ALE-
6Verts/ALE-
7GUE/NGL-
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ2Verts/ALE-
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ3Verts/ALE-
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)+
Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων
B8-0137/2018ECR
B8-0138/2018S&D
B8-0145/2018PPE
B8-0147/2018EFDD
B8-0148/2018ALDE
B8-0149/2018GUE/NGL
B8-0151/2018Verts/ALE
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
PPE:τροπολογία 1
Διάφορα
Η Ángela Vallina (Ομάδα GUE/NGL) έχει επίσης υπογράψει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0137/2018.
Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου