Показалец 
Протокол
PDF 290kWORD 85k
Четвъртък, 15 март 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Петиции
 3.Положението в Сирия (внесени предложения за резолюция)
 4.Корпоративна социална отговорност (внесени предложения за резолюция)
 5.Внесени документи
 6.Прилагане на регламента относно полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони - Съпътстващи мерки относно полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони (разискване)
 7.План за действие относно инфраструктурата за алтернативни горива (разискване)
 8.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
8.1.Положението на Малдивските острови
  
8.2.Задържането на защитници на правата на човека в Судан, и по-специално случаят на Салих Махмуд Осман, лауреат на наградата „Сахаров“
  
8.3.„Убийства от милосърдие“ в Уганда
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Време за гласуване
  
10.1.Положението на Малдивските острови (гласуване)
  
10.2.Задържането на защитници на правата на човека в Судан, и по-специално случаят на Салих Махмуд Осман, лауреат на наградата „Сахаров“ (гласуване)
  
10.3.„Убийства от милосърдие“ в Уганда (гласуване)
  
10.4.Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Съюза на Коморските острови: денонсиране *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.5.Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Коморските острови: денонсиране (резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.6.„Европас“: рамка за уменията и квалификациите ***I (гласуване)
  
10.7.Програма „Творческа Европа“ (2014 - 2020 г.) ***I (гласуване)
  
10.8.Местоположение на седалището на Европейската агенция по лекарствата ***I (гласуване)
  
10.9.Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък * (гласуване)
  
10.10.Обща основа за облагане с корпоративен данък * (гласуване)
  
10.11.Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III (гласуване)
  
10.12.Положението в Сирия (гласуване)
  
10.13.Атака на САЩ срещу системата на ЕС за подкрепа на земеделските стопанства в рамките на ОСП (в контекста на случая с испанските маслини) (гласуване)
  
10.14.Корпоративна социална отговорност (гласуване)
 11.Съобщение на председателството
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Резерв за изпълнение на ЕСИ фондовете (разискване)
 17.Решения относно някои документи
 18.График на следващите заседания
 19.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 20.Закриване на заседанието
 21.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

13 март 2018 г.

(*) име с поверителен характер

Jens Genzer (№ 1265/2017); (*) (№ 1266/2017); (*) (№ 1267/2017); (*) (№ 1268/2017); (*) (№ 1269/2017); (*) (№ 1270/2017); (*) (№ 1271/2017); Jens Genzer (№ 0071/2018); (*) (№ 0072/2018); Alberto de la Peña Guillén (№ 0073/2018); Michel Lefebvre (№ 0074/2018); Georgios Mavrikos (№ 0075/2018); Jens Genzer (№ 0076/2018); Ismail Cuéllar de la Torre (№ 0077/2018); José Manuel Martín Álvarez (№ 0078/2018); (*) (№ 0079/2018); (*) (№ 0080/2018); Sami Hafsaoui (№ 0081/2018); (*) (№ 0082/2018); Jens Genzer (№ 0083/2018); Marian Tănase (№ 0084/2018); Jens Genzer (№ 0085/2018); (*) (№ 0086/2018); Funda Ileri (№ 0087/2018); Pierpaolo Volpe (№ 0088/2018); Jens Genzer (№ 0089/2018); (*) (№ 0090/2018); (*) (№ 0091/2018); (*) (№ 0092/2018); Andreas Bardakis (№ 0093/2018); José Leonardo Goberna Lorenzo (№ 0094/2018); Raül Sáez Timoneda (№ 0095/2018); Modestas Klenys (№ 0096/2018); Patricio Oschlies Serrano (№ 0097/2018); Karsten Veen (№ 0098/2018); Laura Octavia Barbu (№ 0099/2018); Enric Saorin Reig (№ 0100/2018); Sabine Douce (№ 0101/2018); (*) (№ 0102/2018); Łukasz Murawa (№ 0103/2018); Vasil Kadrinov (№ 0104/2018); (*) (№ 0105/2018); Gottfried Hoffmann (№ 0106/2018); (*) (№ 0107/2018); (*) (№ 0108/2018); Andreas Lang (№ 0109/2018); (*) (№ 0110/2018); (*) (№ 0111/2018); Kathryn Gillanders (№ 0112/2018); Maurizio Michele Sapio (№ 0113/2018); Gabor Csonka (№ 0114/2018); Dr. Christopher Paul (№ 0115/2018); Tomáš Olejár (№ 0116/2018); (*) (№ 0117/2018); (*) (№ 0118/2018); (*) (№ 0119/2018); (*) (№ 0120/2018); Martin Gohlke (№ 0121/2018); (*) (№ 0122/2018); (*) (№ 0123/2018); Veit Geiger (№ 0124/2018); (*) (№ 0125/2018); Konstantinos Tasis (№ 0126/2018); (*) (№ 0127/2018); Pierpaolo Volpe (№ 0128/2018); Pasqualino Ludovico (№ 0129/2018); Michele Chimienti (№ 0130/2018); Orazio Cagno (№ 0131/2018); (*) (№ 0132/2018); Hanin Abou Salem (№ 0133/2018); Kyriakos Gkikas (№ 0134/2018); (*) (№ 0135/2018); Mihail Traian Maxim (№ 0136/2018); Gaspare Chessa (Eurolinguists - European Association of Official Linguists) (№ 0137/2018); (*) (№ 0138/2018); (*) (№ 0139/2018); (*) (№ 0140/2018); Veit Geiger (№ 0141/2018); Fabrizio Benassi (№ 0142/2018); (*) (№ 0143/2018); (*) (№ 0144/2018); Jeremy Mesdouze (№ 0145/2018); Giampiero Tola (№ 0146/2018); Giampiero Tola (№ 0147/2018); Giampiero Tola (№ 0148/2018); (*) (№ 0149/2018); Olivia Reidy (№ 0150/2018); Gisela Weber (№ 0151/2018); (*) (№ 0152/2018); (*) (№ 0153/2018); Roberto Moncalvo (№ 0154/2018); Paolo Calarco (№ 0155/2018); Christel Schlebusch (№ 0156/2018); (*) (№ 0157/2018); (*) (№ 0158/2018); Claude Prigent (№ 0159/2018); Jonas Vilionis (№ 0160/2018); Simon Baraldi (№ 0161/2018); Thomas Quade (№ 0162/2018); Roberta Angelilli (№ 0163/2018); Fotios Batzios (№ 0164/2018); Mario Berger (№ 0165/2018); Joachim Fischer (№ 0166/2018); Philipp Schmagold (№ 0167/2018); José Manuel Martín Álvarez (№ 0168/2018); Marco Bava (№ 0169/2018); (*) (№ 0170/2018); (*) (№ 0171/2018).


3. Положението в Сирия (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Сирия (2018/2626(RSP))

Разискването се състоя на 13 март 2018 г. (точка 17 от протокола от 13.3.2018 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Fabio Massimo Castaldo и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, относно положението в Сирия (2018/2626(RSP)) (B8-0141/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, относно положението в Сирия (2018/2626(RSP)) (B8-0143/2018);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно положението в Сирия (2018/2626(RSP)) (B8-0144/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi и Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE, относно положението в Сирия (2018/2626(RSP)) (B8-0146/2018).

Гласуване: точка 10.12 от протокола от 15.3.2018 г.


4. Корпоративна социална отговорност (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Корпоративна социална отговорност (2018/2633(RSP)))

Разискването се състоя на 14 март 2018 г. (точка 17 от протокола от 14.3.2018 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Anthea McIntyre, от името на групата ECR, относно корпоративната социална отговорност (2018/2633(RSP)) (B8-0140/2018);

—   Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini и Marco Zanni, от името на групата ENF, относно корпоративната социална отговорност (2018/2633(RSP)) (B8-0152/2018);

—   Daniele Viotti, Sergio Gaetano Cofferati, Patrizia Toia, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Udo Bullmann и Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, относно корпоративната социална отговорност (КСО) (2018/2633(RSP)) (B8-0153/2018);

—   Laura Agea, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara и Marco Valli, от името на групата EFDD, относно корпоративната социална отговорност (2018/2633(RSP)) (B8-0154/2018);

—   David Casa, от името на групата PPE, относно корпоративната социална отговорност (2018/2633(RSP)) (B8-0155/2018);

—   Marco Affronte, Philippe Lamberts и Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, относно корпоративната социална отговорност в контекста на неотдавнашния случай Embraco (2018/2633(RSP)) (B8-0156/2018);

—   Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Younous Omarjee и Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, относно корпоративната социална отговорност (КСО) (2018/2633(RSP)) (B8-0158/2018).

Гласуване: точка 10.14 от протокола от 15.3.2018 г.


5. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Исландия за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г. (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI, REGI

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

DEVE, INTA

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Украйна (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET, BUDG

2) от членове на Парламента, предложение за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на сектора на италианските и европейските занаяти (B8-0123/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

ITRE


6. Прилагане на регламента относно полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони - Съпътстващи мерки относно полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000017/2018) зададен от Bernd Lange, от името на комисията INTA, към Комисията: Изпълнението на Регламента за полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони (2018/2557(RSP)) (B8-0009/2018)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000016/2018) зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията: Полезни изкопаеми от засегнати от конфликти зони: съпътстващи мерки (2018/2542(RSP)) (B8-0008/2018)

Bernd Lange и Linda McAvan развиха въпросите.

Cecilia Malmström (член на Комисията) отговори на въпросите.

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Eleni Theocharous, от името на групата ECR, Louis Michel, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Nathan Gill, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cécile Kashetu Kyenge, Heidi Hautala и Lola Sánchez Caldentey.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ana Miranda и Georgios Epitideios.

Изказа се Cecilia Malmström.

Разискването приключи.


7. План за действие относно инфраструктурата за алтернативни горива (разискване)

Изявление на Комисията: План за действие относно инфраструктурата за алтернативни горива (2017/3034(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Massimiliano Salini, от името на групата PPE, Ismail Ertug, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Andrzej Grzyb, Inés Ayala Sender, Mark Demesmaeker, Matthijs van Miltenburg, Claude Turmes и Andor Deli.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleonora Evi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini и Olga Sehnalová.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jean-Paul Denanot и Maria Gabriela Zoană.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.


8. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 14.3.2018 г.)


8.1. Положението на Малдивските острови

Предложения за резолюция B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 и B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

Jean Lambert, Fabio Massimo Castaldo, Charles Tannock, Tomáš Zdechovský, Miguel Urbán Crespo, Urmas Paet и Wajid Khan представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Jacques Colombier, от името на групата ENF, и Geoffroy Didier.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Neena Gill, Notis Marias, Carlos Iturgaiz и Jean-Paul Denanot.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 15.3.2018 г г.


8.2. Задържането на защитници на правата на човека в Судан, и по-специално случаят на Салих Махмуд Осман, лауреат на наградата „Сахаров“

Предложения за резолюция B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 и B8-0164/2018 (2018/2631(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Brunon Wenta, Michèle Rivasi, Marie-Christine Vergiat, Louis Michel и Ana Gomes представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Pavel Svoboda, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Krzysztof Hetman и Julie Ward.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Stanislav Polčák и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказа се Notis Marias относно провеждането на разискването (председателят направи уточнения).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.2 от протокола от 15.3.2018 г г.


8.3. „Убийства от милосърдие“ в Уганда

Предложения за резолюция B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 и B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Lola Sánchez Caldentey, Hilde Vautmans и Cécile Kashetu Kyenge представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Michela Giuffrida, от името на групата S&D, и Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Maria Heubuch и Seán Kelly.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.3 от протокола от 15.3.2018 г г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.55 ч в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead MCGUINNESS
Заместник-председател

9. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.01 ч.

Изказаха се:

—   Anja Hazekamp относно искането на 223 членове на ЕП за учредяване на анкетна комисия относно транспортирането на животни в ЕС (председателят отговори, че ще прераде тези думи на председателя на Парламента);

—   Miguel Urbán Crespo относно убийството на бразилската активистка Marielle Franco вчера, 14 март 2018 г. в Рио де Жанейро;

—   Daniele Viotti относно условията, при които се проведе вчера пресконференцията на Matteo Salvini;

—   Clare Moody относно солидарността, изразена от Парламента, с жителите на Солсбъри (Обединено кралство) след химическото нападение над руски гражданин и неговата дъщеря.


10. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


10.1. Положението на Малдивските острови (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 и B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0168/2018

(за замяна на B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 и B8-0176/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok et László Tőkés, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Wajid Khan, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki et Monica Macovei, от името на групата ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans et Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná et Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL;

—   Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler et Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini et Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0079)

Изказвания

David Coburn относно предходното изказване на Clare Moody по време на възобновяването на заседанието, и Enrique Calvet Chambon относно параграф 7.


10.2. Задържането на защитници на правата на човека в Судан, и по-специално случаят на Салих Махмуд Осман, лауреат на наградата „Сахаров“ (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 и B8-0164/2018 (2018/2631(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0159/2018

(за замяна на B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 и B8-0164/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés et José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Ana Gomes, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei et Ruža Tomašić, от името на групата ECR;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans et Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou et Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL;

—   Michèle Rivasi, Bodil Valero, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler et Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi et Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0080)


10.3. „Убийства от милосърдие“ в Уганда (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 и B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0165/2018

(за замяна на B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 и B8-0173/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés et José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Norbert Neuser, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen-Lerner et Monica Macovei, от името на групата ECR;

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen et Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo et Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi et Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0081)


10.4. Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Съюза на Коморските острови: денонсиране *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за денонсиране на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A8-0058/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0082)

Парламентът даде своето одобрение относно прекратяването на споразумението.


10.5. Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Коморските острови: денонсиране (резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за денонсиране на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови [2017/2266(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A8-0055/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0083)


10.6. „Европас“: рамка за уменията и квалификациите ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“) и за отмяна на Решение № 2241/2004/ЕО [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси - Комисия по култура и образование. Докладчици: Thomas Mann и Светослав Христов Малинов (A8-0244/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0084)


10.7. Програма „Творческа Европа“ (2014 - 2020 г.) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014 – 2020 г.) [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Silvia Costa (A8-0369/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0085)


10.8. Местоположение на седалището на Европейската агенция по лекарствата ***I (гласуване)

Доклад Относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на местоположението на седалището на Европейската агенция по лекарствата [COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

Изказа се Giovanni La Via (докладчик) преди гласуването, за да подчертае ролята на Парламента в процедурата.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0086)

Изказа се Giovanni La Via (докладчик), след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.


10.9. Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък * (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2018)0087)


10.10. Обща основа за облагане с корпоративен данък * (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно обща основа за облагане с корпоративен данък [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Paul Tang (A8-0050/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2018)0088)


10.11. Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III (гласуване)

Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2019 г., Раздел III – Комисия [2017/2286(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0089)

Изказвания

Reinhard Bütikofer относно гласуването на параграф 39.


10.12. Положението в Сирия (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018 и B8-0150/2018 (2018/2626(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0139/2018

(за замяна на B8-0139/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018 и B8-0146/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Julia Pitera et Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE;

—   Victor Boştinaru et Elena Valenciano, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anna Elżbieta Fotyga et Peter van Dalen, от името на групата ECR;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans et Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Helga Trüpel et Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2018)0090)

(Предложенията за резолюции B8-0141/2018 и B8-0150/2018 отпадат.)


10.13. Атака на САЩ срещу системата на ЕС за подкрепа на земеделските стопанства в рамките на ОСП (в контекста на случая с испанските маслини) (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 и B8-0151/2018 (2018/2566(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0137/2018

(за замяна на B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 и B8-0151/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio et Michel Dantin, от името на групата PPE;

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García et Alessia Maria Mosca, от името на групата S&D;

—   James Nicholson et Jørn Dohrmann, от името на групата ECR;

—   Ivan Jakovčić, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea et Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez et Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL;

—   Florent Marcellesi, от името на групата Verts/ALE;

—   Tiziana Beghin et Marco Zullo, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0091)


10.14. Корпоративна социална отговорност (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018, B8-0157/2018 и B8-0158/2018 (2018/2633(RSP))

Изказа се Enrique Calvet Chambon, за да поиска отлагане на гласуването въз основа на член 190, параграф 4 от Правилника за дейността.

Парламентът одобрява искането.


11. Съобщение на председателството

Председателят изрази признателност от името на Парламента към José González Holguera, началник на Отдела за изготвяне на протоколи и отчети за пленарната сесия, който излиза в пенсия след 32 години служба в Парламента и му благодари за компетентентността и лоялността.


12. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Thomas Mann и Светослав Христов Малинов - A8-0244/2017
Момчил Неков, Ангел Джамбазки и Seán Kelly

Доклад Silvia Costa - A8-0369/2017
Jan Zahradil, Ангел Джамбазки и Seán Kelly

Доклад Alain Lamassoure - A8-0051/2018
Jan Zahradil

Доклад Paul Tang - A8-0050/2018
Gerolf Annemans

Доклад Daniele Viotti - A8-0062/2018
Момчил Неков

Предложение за обща резолюция "Положението в Сирия" - (2018/2626(RSP)) (RC-B8-0139/2018)
Andrejs Mamikins.


13. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 12.47 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

14. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.03 ч.


15. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


16. Резерв за изпълнение на ЕСИ фондовете (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000005/2018) зададен от Искра Михайлова, от името на комисията DEVE, към Комисията: Резерв за изпълнение на ЕСИ фондовете (2018/2546(RSP)) (B8-0006/2018)

Lambert van Nistelrooij (заместващ автора) разви въпроса.

Johannes Hahn (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE, Nicola Caputo, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Ana Miranda, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, и Seán Kelly.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Maria Grapini.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.


17. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 7 март 2018 г.)

комисия AGRI

- Бъдещето на прехраната и селското стопанство (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI))
(подпомагаща: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, CONT, INTA, REGI)

комисия ECON

- Икономически политики в еврозоната (2018/2033(INI))

комисия EMPL

- Заетост и социални политики в еврозоната (2018/2034(INI))
(подпомагаща: CULT)

комисия ENVI

- Eвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика (COM(2018)0028 - 2018/2035(INI))
(подпомагаща: PECH, ITRE)

комисия LIBE

- Минимални стандарти за малцинствата в ЕС (2018/2036(INI))
(подпомагаща: PETI)

комисия REGI

- Специфични мерки за Гърция съгласно Регламент 2015/1839 (2018/2038(INI))
(подпомагаща: EMPL)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 8 март 2018 г.)

комисия CULT

- Равенство на езиците в ерата на цифровите технологии (2018/2028(INI))
(подпомагаща: ITRE) (член 54 от Правилника за дейността)

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

комисия CULT

- Равенство на езиците в ерата на цифровите технологии (2018/2028(INI))
(подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността))
(Съгласно решение на Председателския съвет от 8 февруари 2018 г.)

комисия ENVI

- Механизъм за гражданска защита на Съюза (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
(подпомагаща: FEMM, AFET, BUDG, REGI, DEVE (член 54 от Правилника за дейността))
(Съгласно решение на Председателския съвет от 7 март 2018 г.)


18. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 16 април 2018 до 19 април 2018 г.


19. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


20. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 15.30 ч.


21. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Záborská, Zīle, Žitňanská

Последно осъвременяване: 26 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност