Seznam 
Zápis
PDF 261kWORD 82k
Čtvrtek, 15. března 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Petice
 3.Situace v Sýrii (předložené návrhy usnesení)
 4.Sociální odpovědnost podniků (předložené návrhy usnesení)
 5.Předložení dokumentů
 6.Provádění nařízení o konfliktních minerálech – „Konfliktní minerály“: doprovodná opatření (rozprava)
 7.Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (rozprava)
 8.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  8.1.Situace na Maledivách
  8.2.Zatčení obhájců lidských práv v Súdánu, zejména případ nositele Sacharovovy ceny Sáliha Mahmúda Usmána
  8.3.Zabíjení „z milosti“ v Ugandě
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Hlasování
  10.1.Situace na Maledivách (hlasování)
  10.2.Zatčení obhájců lidských práv v Súdánu, zejména případ nositele Sacharovovy ceny Sáliha Mahmúda Usmána (hlasování)
  10.3.Zabíjení „z milosti“ v Ugandě (hlasování)
  10.4.Dohoda o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu: vypovězení *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.5.Dohoda o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu: vypovězení (usnesení) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.6.Europass: rámec pro dovednosti a kvalifikace ***I (hlasování)
  10.7.Program Kreativní Evropa (2014–2020) ***I (hlasování)
  10.8.Umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky ***I (hlasování)
  10.9.Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob * (hlasování)
  10.10.Společný základ daně z příjmů právnických osob * (hlasování)
  10.11.Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III (hlasování)
  10.12.Situace v Sýrii (hlasování)
  10.13.Napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (hlasování)
  10.14.Sociální odpovědnost podniků (hlasování)
 11.Sdělení předsednictví
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Pokračování denního zasedání
 15.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 16.Výkonnostní rezerva v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (rozprava)
 17.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 18.Termín příštího dílčího zasedání
 19.Předání textů přijatých na tomto denním zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 21.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Dne 13. března 2018

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

Jens Genzer (č. 1265/2017); (*) (č. 1266/2017); (*) (č. 1267/2017); (*) (č. 1268/2017); (*) (č. 1269/2017); (*) (č. 1270/2017); (*) (č. 1271/2017); Jens Genzer (č. 0071/2018); (*) (č. 0072/2018); Alberto de la Peña Guillén (č. 0073/2018); Michel Lefebvre (č. 0074/2018); Georgios Mavrikos (č. 0075/2018); Jens Genzer (č. 0076/2018); Ismail Cuéllar de la Torre (č. 0077/2018); José Manuel Martín Álvarez (č. 0078/2018); (*) (č. 0079/2018); (*) (č. 0080/2018); Sami Hafsaoui (č. 0081/2018); (*) (č. 0082/2018); Jens Genzer (č. 0083/2018); Marian Tănase (č. 0084/2018); Jens Genzer (č. 0085/2018); (*) (č. 0086/2018); Funda Ileri (č. 0087/2018); Pierpaolo Volpe (č. 0088/2018); Jens Genzer (č. 0089/2018); (*) (č. 0090/2018); (*) (č. 0091/2018); (*) (č. 0092/2018); Andreas Bardakis (č. 0093/2018); José Leonardo Goberna Lorenzo (č. 0094/2018); Raül Sáez Timoneda (č. 0095/2018); Modestas Klenys (č. 0096/2018); Patricio Oschlies Serrano (č. 0097/2018); Karsten Veen (č. 0098/2018); Laura Octavia Barbu (č. 0099/2018); Enric Saorin Reig (č. 0100/2018); Sabine Douce (č. 0101/2018); (*) (č. 0102/2018); Łukasz Murawa (č. 0103/2018); Vasil Kadrinov (č. 0104/2018); (*) (č. 0105/2018); Gottfried Hoffmann (č. 0106/2018); (*) (č. 0107/2018); (*) (č. 0108/2018); Andreas Lang (č. 0109/2018); (*) (č. 0110/2018); (*) (č. 0111/2018); Kathryn Gillanders (č. 0112/2018); Maurizio Michele Sapio (č. 0113/2018); Gabor Csonka (č. 0114/2018); Dr. Christopher Paul (č. 0115/2018); Tomáš Olejár (č. 0116/2018); (*) (č. 0117/2018); (*) (č. 0118/2018); (*) (č. 0119/2018); (*) (č. 0120/2018); Martin Gohlke (č. 0121/2018); (*) (č. 0122/2018); (*) (č. 0123/2018); Veit Geiger (č. 0124/2018); (*) (č. 0125/2018); Konstantinos Tasis (č. 0126/2018); (*) (č. 0127/2018); Pierpaolo Volpe (č. 0128/2018); Pasqualino Ludovico (č. 0129/2018); Michele Chimienti (č. 0130/2018); Orazio Cagno (č. 0131/2018); (*) (č. 0132/2018); Hanin Abou Salem (č. 0133/2018); Kyriakos Gkikas (č. 0134/2018); (*) (č. 0135/2018); Mihail Traian Maxim (č. 0136/2018); Gaspare Chessa (Eurolinguists - European Association of Official Linguists) (č. 0137/2018); (*) (č. 0138/2018); (*) (č. 0139/2018); (*) (č. 0140/2018); Veit Geiger (č. 0141/2018); Fabrizio Benassi (č. 0142/2018); (*) (č. 0143/2018); (*) (č. 0144/2018); Jeremy Mesdouze (č. 0145/2018); Giampiero Tola (č. 0146/2018); Giampiero Tola (č. 0147/2018); Giampiero Tola (č. 0148/2018); (*) (č. 0149/2018); Olivia Reidy (č. 0150/2018); Gisela Weber (č. 0151/2018); (*) (č. 0152/2018); (*) (č. 0153/2018); Roberto Moncalvo (č. 0154/2018); Paolo Calarco (č. 0155/2018); Christel Schlebusch (č. 0156/2018); (*) (č. 0157/2018); (*) (č. 0158/2018); Claude Prigent (č. 0159/2018); Jonas Vilionis (č. 0160/2018); Simon Baraldi (č. 0161/2018); Thomas Quade (č. 0162/2018); Roberta Angelilli (č. 0163/2018); Fotios Batzios (č. 0164/2018); Mario Berger (č. 0165/2018); Joachim Fischer (č. 0166/2018); Philipp Schmagold (č. 0167/2018); José Manuel Martín Álvarez (č. 0168/2018); Marco Bava (č. 0169/2018); (*) (č. 0170/2018); (*) (č. 0171/2018).


3. Situace v Sýrii (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Sýrii (2018/2626(RSP))

Rozprava se konala dne 13. března 2018 (bod 17 zápisu ze dne 13.3.2018).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD o situaci v Sýrii (2018/2626(RSP)) (B8-0141/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o situaci v Sýrii (2018/2626(RSP)) (B8-0143/2018);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o situaci v Sýrii (2018/2626(RSP)) (B8-0144/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi a Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE o situaci v Sýrii (2018/2626(RSP)) (B8-0146/2018).

Hlasování: bod 10.12 zápisu ze dne 15.3.2018.


4. Sociální odpovědnost podniků (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Sociální odpovědnost podniků (2018/2633(RSP)))

Rozprava se konala dne 14. března 2018 (bod 17 zápisu ze dne 14.3.2018).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Anthea McIntyre za skupinu ECR o sociální odpovědnosti podniků (2018/2633(RSP)) (B8-0140/2018);

—   Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini a Marco Zanni za skupinu ENF o sociální odpovědnosti podniků (2018/2633(RSP)) (B8-0152/2018);

—   Daniele Viotti, Sergio Gaetano Cofferati, Patrizia Toia, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Udo Bullmann a Josef Weidenholzer za skupinu S&D o sociální odpovědnosti podniků (2018/2633(RSP)) (B8-0153/2018);

—   Laura Agea, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara a Marco Valli za skupinu EFDD o sociální odpovědnosti podniků (2018/2633(RSP)) (B8-0154/2018);

—   David Casa za skupinu PPE o sociální odpovědnosti podniků (2018/2633(RSP)) (B8-0155/2018);

—   Marco Affronte, Philippe Lamberts a Terry Reintke za skupinu Verts/ALE o sociální odpovědnosti podniků s ohledem na nedávný případ Embraco (2018/2633(RSP)) (B8-0156/2018);

—   Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Younous Omarjee a Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL o sociální odpovědnosti podniků (2018/2633(RSP)) (B8-0158/2018).

Hlasování: bod 10.14 zápisu ze dne 15.3.2018.


5. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Islandem o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně vzápadním Středozemním moři (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Ukrajině (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, BUDG

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně italského a evropského sektoru drobného podnikání (B8-0123/2018)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

ITRE


6. Provádění nařízení o konfliktních minerálech – „Konfliktní minerály“: doprovodná opatření (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000017/2018), kterou pokládá Bernd Lange za výbor INTA Komisi: Provádění nařízení o konfliktních minerálech (2018/2557(RSP)) (B8-0009/2018)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000016/2018), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Komisi: „Konfliktní minerály“: doprovodná opatření (2018/2542(RSP)) (B8-0008/2018)

Bernd Lange a Linda McAvan rozvinuli otázky.

Cecilia Malmström (členka Komise) odpověděla na otázky.

Vystoupili: Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, Eleni Theocharous za skupinu ECR, Louis Michel za skupinu ALDE, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Nathan Gill za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cécile Kashetu Kyenge, Heidi Hautala a Lola Sánchez Caldentey.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ana Miranda a Georgios Epitideios.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Rozprava skončila.


7. Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (rozprava)

Prohlášení Komise: Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (2017/3034(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Massimiliano Salini za skupinu PPE, Ismail Ertug za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Andrzej Grzyb, Inés Ayala Sender, Mark Demesmaeker, Matthijs van Miltenburg, Claude Turmes a Andor Deli.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleonora Evi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini a Olga Sehnalová.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jean-Paul Denanot a Maria Gabriela Zoană.

Vystoupil Johannes Hahn.

Rozprava skončila.


8. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 14.3.2018.)


8.1. Situace na Maledivách

Návrhy usnesení B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 a B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

Jean Lambert, Fabio Massimo Castaldo, Charles Tannock, Tomáš Zdechovský, Miguel Urbán Crespo, Urmas Paet a Wajid Khan uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Jacques Colombier za skupinu ENF, a Geoffroy Didier.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Neena Gill, Notis Marias, Carlos Iturgaiz a Jean-Paul Denanot.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.1 zápisu ze dne 15.3.2018.


8.2. Zatčení obhájců lidských práv v Súdánu, zejména případ nositele Sacharovovy ceny Sáliha Mahmúda Usmána

Návrhy usnesení B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 a B8-0164/2018 (2018/2631(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Brunon Wenta, Michèle Rivasi, Marie-Christine Vergiat, Louis Michel a Ana Gomes uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Pavel Svoboda za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Krzysztof Hetman a Julie Ward.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Stanislav Polčák a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Vystoupil Notis Marias k vedení rozpravy (předsedající poskytla upřesnění).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.2 zápisu ze dne 15.3.2018.


8.3. Zabíjení „z milosti“ v Ugandě

Návrhy usnesení B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 a B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Lola Sánchez Caldentey, Hilde Vautmans a Cécile Kashetu Kyenge uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Michela Giuffrida za skupinu S&D, a Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Maria Heubuch a Seán Kelly.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.3 zápisu ze dne 15.3.2018.

(Denní hlasování bylo přerušeno v 11:55 před hlasováním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead MCGUINNESS
místopředsedkyně

9. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:01.

Vystoupili:

—   Anja Hazekamp k žádosti 223 poslanců o zřízení vyšetřovacího výboru pro přepravu zvířat v EU (předsedající odpověděla, že její žádost postoupí předsedovi Parlamentu);

—   Miguel Urbán Crespo k vraždě brazilské aktivistky Marielly Francové, ke které došlo včera 14. března 2018 v Rio de Janeiru;

—   Daniele Viotti k podmínkám, za kterých včera proběhla tisková konference Mattea Salviniho,

—   Clare Moody k solidaritě, kterou Parlament vyjádřil obyvatelům anglického Salisbury, v návaznosti na chemický útok spáchaný vůči ruskému státnímu příslušníkovi a jeho dceři.


10. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


10.1. Situace na Maledivách (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 a B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0168/2018

(nahrazující B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 a B8-0176/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok a László Tőkés za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Wajid Khan za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki a Monica Macovei za skupinu ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná a Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL;

—   Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0079)

Vystoupení

David Coburn k vystoupení, které při znovuzahájení zasedání učinila Clare Moody, a Enrique Calvet Chambon k bodu 7.


10.2. Zatčení obhájců lidských práv v Súdánu, zejména případ nositele Sacharovovy ceny Sáliha Mahmúda Usmána (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 a B8-0164/2018 (2018/2631(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0159/2018

(nahrazující B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 a B8-0164/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ana Gomes za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei a Ruža Tomašić za skupinu ECR;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL;

—   Michèle Rivasi, Bodil Valero, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler a Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0080)


10.3. Zabíjení „z milosti“ v Ugandě (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 a B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0165/2018

(nahrazující B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 a B8-0173/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Norbert Neuser za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen-Lerner a Monica Macovei za skupinu ECR;

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo a Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0081)


10.4. Dohoda o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu: vypovězení *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o vypovězení Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A8-0058/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0082)

Parlament schválil vypovězení dohody.


10.5. Dohoda o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu: vypovězení (usnesení) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení k návrhu rozhodnutí Rady o vypovězení dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu [2017/2266(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A8-0055/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0083)


10.6. Europass: rámec pro dovednosti a kvalifikace ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci poskytování lepších služeb pro oblast dovedností a kvalifikací (Europass), kterým se zrušuje rozhodnutí č. 2241/2004/ES [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajové: Thomas Mann a Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0084)


10.7. Program Kreativní Evropa (2014–2020) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Silvia Costa (A8-0369/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0085)


10.8. Umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky [COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

Vystoupil Giovanni La Via (zpravodaj) před hlasováním, aby zdůraznil úlohu, kterou Parlament v daném postupu hraje.

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0086)

Po hlasování vystoupil Giovanni La Via (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


10.9. Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2018)0087)


10.10. Společný základ daně z příjmů právnických osob * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Paul Tang (A8-0050/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2018)0088)


10.11. Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III (hlasování)

Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2019, oddíl III – Komise [2017/2286(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0089)

Vystoupení

Reinhard Bütikofer k hlasování o bodu 39.


10.12. Situace v Sýrii (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018 a B8-0150/2018 (2018/2626(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0139/2018

(nahrazující B8-0139/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018 a B8-0146/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Julia Pitera a Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE;

—   Victor Boştinaru a Elena Valenciano za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anna Elżbieta Fotyga a Peter van Dalen za skupinu ECR;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Helga Trüpel a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2018)0090)

(Návrhy usnesení B8-0141/2018 a B8-0150/2018 se neberou v potaz.)


10.13. Napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 a B8-0151/2018 (2018/2566(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0137/2018

(nahrazující B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 a B8-0151/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Michel Dantin za skupinu PPE;

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García a Alessia Maria Mosca za skupinu S&D;

—   James Nicholson a Jørn Dohrmann za skupinu ECR;

—   Ivan Jakovčić, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea a Maite Pagazaurtundúa Ruiz za skupinu ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez a Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL;

—   Florent Marcellesi za skupinu Verts/ALE;

—   Tiziana Beghin a Marco Zullo za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0091)


10.14. Sociální odpovědnost podniků (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018, B8-0157/2018 a B8-0158/2018 (2018/2633(RSP))

Vystoupil Enrique Calvet Chambon s žádostí, aby bylo hlasování na základě čl. 190 odst. 4 jednacího řádu odloženo.

Parlament žádost schválil.


11. Sdělení předsednictví

Předsedající jménem Parlamentu vyjádřila uznání vedoucímu oddělení pro zápis a doslovný záznam ze zasedání Josému Gonzálezovi Holguerovi, který odchází do důchodu po 32leté kariéře v Evropském parlamentu, a poděkovala mu za jeho dobré a loajální služby.


12. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Thomas Mann a Svetoslav Hristov Malinov - A8-0244/2017
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki a Seán Kelly

zpráva Silvia Costa - A8-0369/2017
Jan Zahradil, Angel Dzhambazki a Seán Kelly

zpráva Alain Lamassoure - A8-0051/2018
Jan Zahradil

zpráva Paul Tang - A8-0050/2018
Gerolf Annemans

zpráva Daniele Viotti - A8-0062/2018
Momchil Nekov

společný návrh usnesení o situaci v Sýrii - (2018/2626(RSP)) (RC-B8-0139/2018)
Andrejs Mamikins.


13. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:47.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

14. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:03.


15. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


16. Výkonnostní rezerva v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000005/2018), kterou pokládá Iskra Mihaylova za výbor DEVE Komisi: Výkonnostní rezerva v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (2018/2546(RSP)) (B8-0006/2018)

Lambert van Nistelrooij (zastupující autorku) rozvinul otázku.

Johannes Hahn (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Lambert van Nistelrooij za skupinu PPE, Nicola Caputo za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Ana Miranda za skupinu Verts/ALE, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Maria Grapini.

Vystoupil Johannes Hahn.

Rozprava skončila.


17. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7. března 2018)

výbor AGRI

- Budoucnost potravinářství a zemědělství (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI))
(stanovisko: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, CONT, INTA, REGI)

výbor ECON

- Hospodářské politiky v eurozóně (2018/2033(INI))

výbor EMPL

- Zaměstnanost a sociální politiky v eurozóně (2018/2034(INI))
(stanovisko: CULT)

výbor ENVI

- Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství (COM(2018)0028 - 2018/2035(INI))
(stanovisko: PECH, ITRE)

výbor LIBE

- Minimální standardy pro menšiny v EU (2018/2036(INI))
(stanovisko: PETI)

výbor REGI

- Specifická opatření pro Řecko podle nařízení 2015/1839 (2018/2038(INI))
(stanovisko: EMPL)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 8. března 2018)

výbor CULT

- Rovnost jazyků v digitálním věku (2018/2028(INI))
(stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu))

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

výbor CULT

- Rovnost jazyků v digitálním věku (2018/2028(INI))
(stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu))
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 8. února 2018)

výbor ENVI

- Mechanismus civilní ochrany Unie (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
(stanovisko: FEMM, AFET, BUDG, REGI, DEVE (článek 54 jednacího řádu))
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7. března 2018)


18. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 16. do 19. dubna 2018.


19. Předání textů přijatých na tomto denním zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 15:30.


21. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Záborská, Zīle, Žitňanská

Poslední aktualizace: 26. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí