Indeks 
Protokol
PDF 262kWORD 80k
Torsdag den 15. marts 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Andragender
 3.Situationen i Syrien (indgivne beslutningsforslag)
 4.Virksomhedernes sociale ansvar (indgivne beslutningsforslag)
 5.Modtagne dokumenter
 6.Gennemførelse af forordningen om konfliktmineraler - Konfliktmineraler - ledsageforanstaltninger (forhandling)
 7.Handlingsplan om infrastruktur for alternative brændstoffer (forhandling)
 8.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
8.1.Situationen i Maldiverne
  
8.2.Anholdelse af menneskerettighedsforkæmpere i Sudan, navnlig sagen om Sakharovprismodtageren Salih Mahmoud Osman
  
8.3.Medlidenhedsdrab i Uganda
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Afstemningstid
  
10.1.Situationen i Maldiverne (afstemning)
  
10.2.Anholdelse af menneskerettighedsforkæmpere i Sudan, navnlig sagen om Sakharovprismodtageren Salih Mahmoud Osman (afstemning)
  
10.3.Medlidenhedsdrab i Uganda (afstemning)
  
10.4.Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Comorerne: opsigelse *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.5.Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Comorerne: opsigelse (beslutning) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.6.Europass: ramme for færdigheder og kvalifikationer ***I (afstemning)
  
10.7.Programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) ***I (afstemning)
  
10.8.Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted ***I (afstemning)
  
10.9.Fælles konsolideret selskabsskattegrundlag * (afstemning)
  
10.10.Fælles selskabsskattegrundlag * (afstemning)
  
10.11.Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III (afstemning)
  
10.12.Situationen i Syrien (afstemning)
  
10.13.USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (afstemning)
  
10.14.Virksomhedernes sociale ansvar (afstemning)
 11.Meddelelse fra formanden
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Genoptagelse af mødet
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.ESI-fondes resultatreserve (forhandling)
 17.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 18.Tidspunkt for næste mødeperiode
 19.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 20.Hævelse af mødet
 21.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 13. marts 2018

(*) Navn fortroligt

Jens Genzer (nr. 1265/2017); (*) (nr. 1266/2017); (*) (nr. 1267/2017); (*) (nr. 1268/2017); (*) (nr. 1269/2017); (*) (nr. 1270/2017); (*) (nr. 1271/2017); Jens Genzer (nr. 0071/2018); (*) (nr. 0072/2018); Alberto de la Peña Guillén (nr. 0073/2018); Michel Lefebvre (nr. 0074/2018); Georgios Mavrikos (nr. 0075/2018); Jens Genzer (nr. 0076/2018); Ismail Cuéllar de la Torre (nr. 0077/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0078/2018); (*) (nr. 0079/2018); (*) (nr. 0080/2018); Sami Hafsaoui (nr. 0081/2018); (*) (nr. 0082/2018); Jens Genzer (nr. 0083/2018); Marian Tănase (nr. 0084/2018); Jens Genzer (nr. 0085/2018); (*) (nr. 0086/2018); Funda Ileri (nr. 0087/2018); Pierpaolo Volpe (nr. 0088/2018); Jens Genzer (nr. 0089/2018); (*) (nr. 0090/2018); (*) (nr. 0091/2018); (*) (nr. 0092/2018); Andreas Bardakis (nr. 0093/2018); José Leonardo Goberna Lorenzo (nr. 0094/2018); Raül Sáez Timoneda (nr. 0095/2018); Modestas Klenys (nr. 0096/2018); Patricio Oschlies Serrano (nr. 0097/2018); Karsten Veen (nr. 0098/2018); Laura Octavia Barbu (nr. 0099/2018); Enric Saorin Reig (nr. 0100/2018); Sabine Douce (nr. 0101/2018); (*) (nr. 0102/2018); Łukasz Murawa (nr. 0103/2018); Vasil Kadrinov (nr. 0104/2018); (*) (nr. 0105/2018); Gottfried Hoffmann (nr. 0106/2018); (*) (nr. 0107/2018); (*) (nr. 0108/2018); Andreas Lang (nr. 0109/2018); (*) (nr. 0110/2018); (*) (nr. 0111/2018); Kathryn Gillanders (nr. 0112/2018); Maurizio Michele Sapio (nr. 0113/2018); Gabor Csonka (nr. 0114/2018); Dr. Christopher Paul (nr. 0115/2018); Tomáš Olejár (nr. 0116/2018); (*) (nr. 0117/2018); (*) (nr. 0118/2018); (*) (nr. 0119/2018); (*) (nr. 0120/2018); Martin Gohlke (nr. 0121/2018); (*) (nr. 0122/2018); (*) (nr. 0123/2018); Veit Geiger (nr. 0124/2018); (*) (nr. 0125/2018); Konstantinos Tasis (nr. 0126/2018); (*) (nr. 0127/2018); Pierpaolo Volpe (nr. 0128/2018); Pasqualino Ludovico (nr. 0129/2018); Michele Chimienti (nr. 0130/2018); Orazio Cagno (nr. 0131/2018); (*) (nr. 0132/2018); Hanin Abou Salem (nr. 0133/2018); Kyriakos Gkikas (nr. 0134/2018); (*) (nr. 0135/2018); Mihail Traian Maxim (nr. 0136/2018); Gaspare Chessa (Eurolinguists - European Association of Official Linguists) (nr. 0137/2018); (*) (nr. 0138/2018); (*) (nr. 0139/2018); (*) (nr. 0140/2018); Veit Geiger (nr. 0141/2018); Fabrizio Benassi (nr. 0142/2018); (*) (nr. 0143/2018); (*) (nr. 0144/2018); Jeremy Mesdouze (nr. 0145/2018); Giampiero Tola (nr. 0146/2018); Giampiero Tola (nr. 0147/2018); Giampiero Tola (nr. 0148/2018); (*) (nr. 0149/2018); Olivia Reidy (nr. 0150/2018); Gisela Weber (nr. 0151/2018); (*) (nr. 0152/2018); (*) (nr. 0153/2018); Roberto Moncalvo (nr. 0154/2018); Paolo Calarco (nr. 0155/2018); Christel Schlebusch (nr. 0156/2018); (*) (nr. 0157/2018); (*) (nr. 0158/2018); Claude Prigent (nr. 0159/2018); Jonas Vilionis (nr. 0160/2018); Simon Baraldi (nr. 0161/2018); Thomas Quade (nr. 0162/2018); Roberta Angelilli (nr. 0163/2018); Fotios Batzios (nr. 0164/2018); Mario Berger (nr. 0165/2018); Joachim Fischer (nr. 0166/2018); Philipp Schmagold (nr. 0167/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0168/2018); Marco Bava (nr. 0169/2018); (*) (nr. 0170/2018); (*) (nr. 0171/2018).


3. Situationen i Syrien (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Syrien (2018/2626(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 13. marts 2018 (punkt 17 i protokollen af 13.3.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Fabio Massimo Castaldo og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen, om situationen i Syrien (2018/2626(RSP)) (B8-0141/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek og Valdemar Tomaševski, for ECR-Gruppen, om situationen i Syrien (2018/2626(RSP)) (B8-0143/2018);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om situationen i Syrien (2018/2626(RSP)) (B8-0144/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi og Laima Liucija Andrikienė, for PPE-Gruppen, om situationen i Syrien (2018/2626(RSP)) (B8-0146/2018).

Afstemning: punkt 10.12 i protokollen af 15.3.2018.


4. Virksomhedernes sociale ansvar (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved Kommissionen: Virksomhedernes sociale ansvar (2018/2633(RSP)))

Forhandlingen havde fundet sted den 14. marts 2018 (punkt 17 i protokollen af 14.3.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, om virksomhedernes sociale ansvar (2018/2633(RSP)) (B8-0140/2018);

—   Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini og Marco Zanni, for ENF, om virksomhedernes sociale ansvar (2018/2633(RSP)) (B8-0152/2018);

—   Daniele Viotti, Sergio Gaetano Cofferati, Patrizia Toia, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Udo Bullmann og Josef Weidenholzer, for S&D-Gruppen, om virksomhedernes sociale ansvar (VSA) (2018/2633(RSP)) (B8-0153/2018);

—   Laura Agea, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara og Marco Valli, for EFDD-Gruppen, om virksomhedernes sociale ansvar (2018/2633(RSP)) (B8-0154/2018);

—   David Casa for PPE-Gruppen, om virksomhedernes sociale ansvar (2018/2633(RSP)) (B8-0155/2018);

—   Marco Affronte, Philippe Lamberts og Terry Reintke, for Verts/ALE-Gruppen, om virksomhedernes sociale ansvar i lyset af det nylige tilfælde med Embraco (2018/2633(RSP)) (B8-0156/2018);

—   Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Younous Omarjee og Ángela Vallina, for GUE/NGL-Gruppen, om virksomhedernes sociale ansvar (VSA) (2018/2633(RSP)) (B8-0158/2018).

Afstemning: punkt 10.14 i protokollen af 15.3.2018.


5. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Island om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020 (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

ENVI, REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

DEVE, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET, BUDG

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af den italienske og europæiske håndværkssektor (B8-0123/2018)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

ITRE


6. Gennemførelse af forordningen om konfliktmineraler - Konfliktmineraler - ledsageforanstaltninger (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000017/2018) af Bernd Lange, for INTA, til Kommissionen: Gennemførelse af forordningen om mineraler fra konfliktramte områder (2018/2557(RSP)) (B8-0009/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000016/2018) af Linda McAvan, for DEVE, til Kommissionen: Konfliktmineraler - ledsageforanstaltninger (2018/2542(RSP)) (B8-0008/2018)

Bernd Lange og Linda McAvan begrundede forespørgslerne.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Bogdan Brunon Wenta for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Eleni Theocharous for ECR-Gruppen, Louis Michel for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Nathan Gill for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cécile Kashetu Kyenge, Heidi Hautala og Lola Sánchez Caldentey.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ana Miranda og Georgios Epitideios.

Indlæg af Cecilia Malmström.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


7. Handlingsplan om infrastruktur for alternative brændstoffer (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Handlingsplan om infrastruktur for alternative brændstoffer (2017/3034(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Massimiliano Salini for PPE-Gruppen, Ismail Ertug for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Andrzej Grzyb, Inés Ayala Sender, Mark Demesmaeker, Matthijs van Miltenburg, Claude Turmes og Andor Deli.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleonora Evi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini og Olga Sehnalová.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jean-Paul Denanot og Maria Gabriela Zoană.

Indlæg af Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


8. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 14.3.2018).


8.1. Situationen i Maldiverne

Forslag til beslutning B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 og B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

Jean Lambert, Fabio Massimo Castaldo, Charles Tannock, Tomáš Zdechovský, Miguel Urbán Crespo, Urmas Paet og Wajid Khan forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Jacques Colombier for ENF-Gruppen, og Geoffroy Didier.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Neena Gill, Notis Marias, Carlos Iturgaiz og Jean-Paul Denanot.

Indlæg af Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 15.3.2018.


8.2. Anholdelse af menneskerettighedsforkæmpere i Sudan, navnlig sagen om Sakharovprismodtageren Salih Mahmoud Osman

Forslag til beslutning B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 og B8-0164/2018 (2018/2631(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Brunon Wenta, Michèle Rivasi, Marie-Christine Vergiat, Louis Michel og Ana Gomes forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Krzysztof Hetman og Julie Ward.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Stanislav Polčák og Doru-Claudian Frunzulică.

Indlæg af Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Indlæg af Notis Marias om afviklingen af forhandlingen (formanden gav præciserende oplysninger).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 15.3.2018.


8.3. Medlidenhedsdrab i Uganda

Forslag til beslutning B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 og B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Lola Sánchez Caldentey, Hilde Vautmans og Cécile Kashetu Kyenge forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Michela Giuffrida for S&D-Gruppen, og Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Maria Heubuch og Seán Kelly.

Indlæg af Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 15.3.2018.

(Mødet afbrudt kl. 11.55 i afventning af afstemningstiden)


FORSÆDE: Mairead MCGUINNESS
næstformand

9. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.01.

Talere:

—   Anja Hazekamp om anmodningen fra 223 medlemmer om at nedsætte et undersøgelsesudvalg om transport af dyr i EU (formanden svarede, at hun ville videregive hendes anmodning til Europa-Parlamentets formand);

—   Miguel Urbán Crespo om mordet på den brasilianske aktivist Marielle Franco den foregående dag, den 14. marts 2018, i Rio de Janeiro;

—   Daniele Viotti om de betingelser, hvorunder Matteo Salvinis pressekonference den foregående dag var blevet afviklet;

—   Clare Moody om den solidaritet, som Parlamentet havde udtrykt med indbyggerne i Salisbury (Det Forenede Kongerige) som følge af det kemiske angreb på en russisk statsborger og hans datter.


10. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


10.1. Situationen i Maldiverne (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 og B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0168/2018

(erstatter B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 og B8-0176/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok et László Tőkés, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Wajid Khan, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki et Monica Macovei, for ECR-Gruppen;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans et Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná et Jiří Maštálka, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler et Jordi Solé, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini et Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0079)

Indlæg

David Coburn om indlægget af Clare Moody i forbindelse med genoptagelsen af mødet, og Enrique Calvet Chambon om punkt 7.


10.2. Anholdelse af menneskerettighedsforkæmpere i Sudan, navnlig sagen om Sakharovprismodtageren Salih Mahmoud Osman (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 og B8-0164/2018 (2018/2631(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0159/2018

(erstatter B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 og B8-0164/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés et José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Ana Gomes, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei et Ruža Tomašić, for ECR-Gruppen;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans et Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou et Barbara Spinelli, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Michèle Rivasi, Bodil Valero, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler et Maria Heubuch, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi et Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0080)


10.3. Medlidenhedsdrab i Uganda (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 og B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0165/2018

(erstatter B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 og B8-0173/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés et José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Norbert Neuser, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen-Lerner et Monica Macovei, for ECR-Gruppen;

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen et Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo et Barbara Spinelli, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi et Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0081)


10.4. Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Comorerne: opsigelse *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om opsigelse af fiskeripartneraftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Unionen Comorerne [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: João Ferreira (A8-0058/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0082)

Parlamentet godkendte opsigelsen af aftalen.


10.5. Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Comorerne: opsigelse (beslutning) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om opsigelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Unionen Comorerne [2017/2266(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: João Ferreira (A8-0055/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0083)


10.6. Europass: ramme for færdigheder og kvalifikationer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en fælles ramme for bedre tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer (Europass) og om ophævelse af beslutning nr. 2241/2004/EF [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordførere: Thomas Mann og Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0084)


10.7. Programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Silvia Costa (A8-0369/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0085)


10.8. Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted [COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

Indlæg af Giovanni La Via (ordfører), inden afstemningen, for at understrege Parlamentets rolle i proceduren.

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0086)

Indlæg af Giovanni La Via (ordfører), efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


10.9. Fælles konsolideret selskabsskattegrundlag * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2018)0087)


10.10. Fælles selskabsskattegrundlag * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Paul Tang (A8-0050/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2018)0088)


10.11. Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III (afstemning)

Betænkning om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2019, Sektion III – Kommissionen [2017/2286(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0089)

Indlæg

Reinhard Bütikofer om afstemningen om punkt 39.


10.12. Situationen i Syrien (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018 og B8-0150/2018 (2018/2626(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0139/2018

(erstatter B8-0139/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018 og B8-0146/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Julia Pitera et Laima Liucija Andrikienė, for PPE-Gruppen;

—   Victor Boştinaru et Elena Valenciano, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anna Elżbieta Fotyga et Peter van Dalen, for ECR-Gruppen;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans et Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Helga Trüpel et Jordi Solé, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0090)

(Forslag til beslutning B8-0141/2018 og B8-0150/2018 bortfaldt).


10.13. USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 og B8-0151/2018 (2018/2566(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0137/2018

(erstatter B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 og B8-0151/2018):

stillet af:

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio et Michel Dantin, for PPE-Gruppen;

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García et Alessia Maria Mosca, for S&D-Gruppen;

—   James Nicholson et Jørn Dohrmann, for ECR-Gruppen;

—   Ivan Jakovčić, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea et Maite Pagazaurtundúa Ruiz, for ALDE-Gruppen;

—   Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez et Xabier Benito Ziluaga, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Florent Marcellesi, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Tiziana Beghin et Marco Zullo, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0091)


10.14. Virksomhedernes sociale ansvar (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018, B8-0157/2018 og B8-0158/2018 (2018/2633(RSP))

Indlæg af Enrique Calvet Chambon for på grundlag af forretningsordenens artikel 190, stk. 4, at anmode om udsættelse af afstemningen.

Parlamentet godtog anmodningen.


11. Meddelelse fra formanden

Formanden hyldede på Parlamentets vegne José González Holguera, chef for Enheden for Protokol og Forhandlingsreferat fra Plenarmøderne, der gik på pension efter 32 års tjeneste, og hun takkede ham for hans gode og loyale tjenester.


12. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Thomas Mann og Svetoslav Hristov Malinov - A8-0244/2017
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki og Seán Kelly

Betænkning: Silvia Costa - A8-0369/2017
Jan Zahradil, Angel Dzhambazki og Seán Kelly

Betænkning: Alain Lamassoure - A8-0051/2018
Jan Zahradil

Betænkning: Paul Tang - A8-0050/2018
Gerolf Annemans

Betænkning: Daniele Viotti - A8-0062/2018
Momchil Nekov

Fælles beslutningsforslag "Situationen i Syrien" - (2018/2626(RSP)) (RC-B8-0139/2018)
Andrejs Mamikins.


13. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 12.47.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

14. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.03.


15. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


16. ESI-fondes resultatreserve (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000005/2018) af Iskra Mihaylova, for DEVE, til Kommissionen: ESI-fondenes resultatreserve (2018/2546(RSP)) (B8-0006/2018)

Lambert van Nistelrooij (for stilleren) begrundede spørgsmålet.

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Lambert van Nistelrooij for PPE-Gruppen, Nicola Caputo for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Ana Miranda for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, og Seán Kelly.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini.

Indlæg af Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. marts 2018)

AGRI

- Fremtiden for fødevarer og landbrug (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI))
(rådg.udv.: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, CONT, INTA, REGI)

ECON

- Den økonomiske politik i euroområdet (2018/2033(INI))

EMPL

- Beskæftigelse og socialpolitik i euroområdet (2018/2034(INI))
(rådg.udv.: CULT)

ENVI

- En europæisk strategi for plastik i en cirkulær økonomi (COM(2018)0028 - 2018/2035(INI))
(rådg.udv.: PECH, ITRE)

LIBE

- Minimumsstandarder for mindretal i EU (2018/2036(INI))
(rådg.udv.: PETI)

REGI

- Særlige foranstaltninger over for Grækenland i henhold til forordning (EU) 2015/1839 (2018/2038(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 8. marts 2018)

CULT

- Ligebehandling af sprog i en digital tidsalder (2018/2028(INI))
(rådg.udv.: ITRE) (forretningsordenens artikel 54)

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

CULT

- Ligebehandling af sprog i en digital tidsalder (2018/2028(INI))
(rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54))
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 8. februar 2018)

ENVI

- EU-civilbeskyttelsesmekanisme (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
(rådg.udv.: FEMM, AFET, BUDG, REGI, DEVE (forretningsordenens artikel 54))
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. marts 2018)


18. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 16. april 2018 - 19. april 2018.


19. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 15.30.


21. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Záborská, Zīle, Žitňanská

Seneste opdatering: 26. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik