Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 286kWORD 88k
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αναφορές
 3.Κατάσταση στη Συρία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Εταιρική κοινωνική ευθύνη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Κατάθεση εγγράφων
 6.Εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων - Συνοδευτικά μέτρα για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων (συζήτηση)
 7.Σχέδιο δράσης για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (συζήτηση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
8.1.Κατάσταση στις Μαλδίβες
  
8.2.Η σύλληψη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, ιδίως η περίπτωση του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν
  
8.3.Θανάτωση ανάπηρων παιδιών στην Ουγκάντα
 9.Επανάληψη της συνόδου
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Κατάσταση στις Μαλδίβες (ψηφοφορία)
  
10.2.Η σύλληψη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, ιδίως η περίπτωση του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν (ψηφοφορία)
  
10.3.Θανάτωση ανάπηρων παιδιών στην Ουγκάντα (ψηφοφορία)
  
10.4.Συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.5.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία (ψήφισμα) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.6.Europass: πλαίσιο για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα ***I (ψηφοφορία)
  
10.7.Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) ***I (ψηφοφορία)
  
10.8.Καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ***I (ψηφοφορία)
  
10.9.Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) * (ψηφοφορία)
  
10.10.Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών * (ψηφοφορία)
  
10.11.Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ (ψηφοφορία)
  
10.12.Κατάσταση στη Συρία (ψηφοφορία)
  
10.13.Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές) (ψηφοφορία)
  
10.14.Εταιρική κοινωνική ευθύνη (ψηφοφορία)
 11.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Επανάληψη της συνόδου
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 16.Αποθεματικό επίδοσης των ΕΔΕΤ (συζήτηση)
 17.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 18.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 19.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 21.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Lívia JÁRÓKA
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού, έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 13 Μαρτίου 2018

(*) Απόρρητο όνομα

Jens Genzer (αριθ. 1265/2017)· (*) (αριθ. 1266/2017)· (*) (αριθ. 1267/2017)· (*) (αριθ. 1268/2017)· (*) (αριθ. 1269/2017)· (*) (αριθ. 1270/2017)· (*) (αριθ. 1271/2017)· Jens Genzer (αριθ. 0071/2018)· (*) (αριθ. 0072/2018)· Alberto de la Peña Guillén (αριθ. 0073/2018)· Michel Lefebvre (αριθ. 0074/2018)· Georgios Mavrikos (αριθ. 0075/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0076/2018)· Ismail Cuéllar de la Torre (αριθ. 0077/2018)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 0078/2018)· (*) (αριθ. 0079/2018)· (*) (αριθ. 0080/2018)· Sami Hafsaoui (αριθ. 0081/2018)· (*) (αριθ. 0082/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0083/2018)· Marian Tănase (αριθ. 0084/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0085/2018)· (*) (αριθ. 0086/2018)· Funda Ileri (αριθ. 0087/2018)· Pierpaolo Volpe (αριθ. 0088/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0089/2018)· (*) (αριθ. 0090/2018)· (*) (αριθ. 0091/2018)· (*) (αριθ. 0092/2018)· Andreas Bardakis (αριθ. 0093/2018)· José Leonardo Goberna Lorenzo (αριθ. 0094/2018)· Raül Sáez Timoneda (αριθ. 0095/2018)· Modestas Klenys (αριθ. 0096/2018)· Patricio Oschlies Serrano (αριθ. 0097/2018)· Karsten Veen (αριθ. 0098/2018)· Laura Octavia Barbu (αριθ. 0099/2018)· Enric Saorin Reig (αριθ. 0100/2018)· Sabine Douce (αριθ. 0101/2018)· (*) (αριθ. 0102/2018)· Łukasz Murawa (αριθ. 0103/2018)· Vasil Kadrinov (αριθ. 0104/2018)· (*) (αριθ. 0105/2018)· Gottfried Hoffmann (αριθ. 0106/2018)· (*) (αριθ. 0107/2018)· (*) (αριθ. 0108/2018)· Andreas Lang (αριθ. 0109/2018)· (*) (αριθ. 0110/2018)· (*) (αριθ. 0111/2018)· Kathryn Gillanders (αριθ. 0112/2018)· Maurizio Michele Sapio (αριθ. 0113/2018)· Gabor Csonka (αριθ. 0114/2018)· Dr. Christopher Paul (αριθ. 0115/2018)· Tomáš Olejár (αριθ. 0116/2018)· (*) (αριθ. 0117/2018)· (*) (αριθ. 0118/2018)· (*) (αριθ. 0119/2018)· (*) (αριθ. 0120/2018)· Martin Gohlke (αριθ. 0121/2018)· (*) (αριθ. 0122/2018)· (*) (αριθ. 0123/2018)· Veit Geiger (αριθ. 0124/2018)· (*) (αριθ. 0125/2018)· Konstantinos Tasis (αριθ. 0126/2018)· (*) (αριθ. 0127/2018)· Pierpaolo Volpe (αριθ. 0128/2018)· Pasqualino Ludovico (αριθ. 0129/2018)· Michele Chimienti (αριθ. 0130/2018)· Orazio Cagno (αριθ. 0131/2018)· (*) (αριθ. 0132/2018)· Hanin Abou Salem (αριθ. 0133/2018)· Kyriakos Gkikas (αριθ. 0134/2018)· (*) (αριθ. 0135/2018)· Mihail Traian Maxim (αριθ. 0136/2018)· Gaspare Chessa (Eurolinguists - European Association of Official Linguists) (αριθ. 0137/2018)· (*) (αριθ. 0138/2018)· (*) (αριθ. 0139/2018)· (*) (αριθ. 0140/2018)· Veit Geiger (αριθ. 0141/2018)· Fabrizio Benassi (αριθ. 0142/2018)· (*) (αριθ. 0143/2018)· (*) (αριθ. 0144/2018)· Jeremy Mesdouze (αριθ. 0145/2018)· Giampiero Tola (αριθ. 0146/2018)· Giampiero Tola (αριθ. 0147/2018)· Giampiero Tola (αριθ. 0148/2018)· (*) (αριθ. 0149/2018)· Olivia Reidy (αριθ. 0150/2018)· Gisela Weber (αριθ. 0151/2018)· (*) (αριθ. 0152/2018)· (*) (αριθ. 0153/2018)· Roberto Moncalvo (αριθ. 0154/2018)· Paolo Calarco (αριθ. 0155/2018)· Christel Schlebusch (αριθ. 0156/2018)· (*) (αριθ. 0157/2018)· (*) (αριθ. 0158/2018)· Claude Prigent (αριθ. 0159/2018)· Jonas Vilionis (αριθ. 0160/2018)· Simon Baraldi (αριθ. 0161/2018)· Thomas Quade (αριθ. 0162/2018)· Roberta Angelilli (αριθ. 0163/2018)· Fotios Batzios (αριθ. 0164/2018)· Mario Berger (αριθ. 0165/2018)· Joachim Fischer (αριθ. 0166/2018)· Philipp Schmagold (αριθ. 0167/2018)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 0168/2018)· Marco Bava (αριθ. 0169/2018)· (*) (αριθ. 0170/2018)· (*) (αριθ. 0171/2018).


3. Κατάσταση στη Συρία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στη Συρία (2018/2626(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 13 Μαρτίου 2018 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2018/2626(RSP)) (B8-0141/2018

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2018/2626(RSP)) (B8-0143/2018

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2018/2626(RSP)) (B8-0144/2018

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi και Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2018/2626(RSP)) (B8-0146/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 10.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2018.


4. Εταιρική κοινωνική ευθύνη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Εταιρική κοινωνική ευθύνη (2018/2633(RSP)))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 14 Μαρτίου 2018 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (2018/2633(RSP)) (B8-0140/2018)·

—   Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini και Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (2018/2633(RSP)) (B8-0152/2018)·

—   Daniele Viotti, Sergio Gaetano Cofferati, Patrizia Toia, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Udo Bullmann και Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) (2018/2633(RSP)) (B8-0153/2018)·

—   Laura Agea, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara και Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (2018/2633(RSP)) (B8-0154/2018)·

—   David Casa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (2018/2633(RSP)) (B8-0155/2018)·

—   Marco Affronte, Philippe Lamberts και Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη υπό το φως της πρόσφατης υπόθεσης Embraco (2018/2633(RSP)) (B8-0156/2018)·

—   Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Younous Omarjee και Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) (2018/2633(RSP)) (B8-0158/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 10.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2018.


5. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, για την περίοδο 2014 έως 2020 (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI, REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλιου σχετικά με την σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE, INTA

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG

2) προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού) από τους βουλευτές

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του ιταλικού και ευρωπαϊκού τομέα βιοτεχνίας (B8-0123/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

ITRE


6. Εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων - Συνοδευτικά μέτρα για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000017/2018) που κατέθεσε ο Bernd Lange, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή του κανονισμού για τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων (2018/2557(RSP)) (B8-0009/2018)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000016/2018) που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων: συνοδευτικά μέτρα (2018/2542(RSP)) (B8-0008/2018)

Οι Bernd Lange και Linda McAvan αναπτύσσουν τις ερωτήσεις.

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ελένη Θεοχάρους, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nathan Gill, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cécile Kashetu Kyenge, Heidi Hautala και Lola Sánchez Caldentey.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Ana Miranda και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Η συζήτηση περατώνεται.


7. Σχέδιο δράσης για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Σχέδιο δράσης για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (2017/3034(RSP))

Ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Massimiliano Salini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Andrzej Grzyb, Inés Ayala Sender, Mark Demesmaeker, Matthijs van Miltenburg, Claude Turmes και Andor Deli.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Eleonora Evi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini και Olga Sehnalová.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jean-Paul Denanot και Maria Gabriela Zoană.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Η συζήτηση περατώνεται.


8. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2018)


8.1. Κατάσταση στις Μαλδίβες

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 και B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

Οι Jean Lambert, Fabio Massimo Castaldo, Charles Tannock, Tomáš Zdechovský, Miguel Urbán Crespo, Urmas Paet και Wajid Khan παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jacques Colombier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Geoffroy Didier.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Neena Gill, Νότης Μαριάς, Carlos Iturgaiz και Jean-Paul Denanot.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2018.


8.2. Η σύλληψη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, ιδίως η περίπτωση του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 και B8-0164/2018 (2018/2631(RSP))

Οι Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Brunon Wenta, Michèle Rivasi, Marie-Christine Vergiat, Louis Michel και Ana Gomes παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Krzysztof Hetman και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Stanislav Polčák και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Νότης Μαριάς επί της διεξαγωγής της συζήτησης (η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινιστικές δηλώσεις).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2018.


8.3. Θανάτωση ανάπηρων παιδιών στην Ουγκάντα

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 και B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

Οι Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Lola Sánchez Caldentey, Hilde Vautmans και Cécile Kashetu Kyenge παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Michela Giuffrida, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Maria Heubuch και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead MCGUINNESS
Αντιπρόεδρος

9. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.01.

Παρεμβαίνουν οι

—   Anja Hazekamp, σχετικά με το αίτημα 223 βουλευτών να συσταθεί ερευνητική επιτροπή για τη μεταφορά ζώων εντός της ΕΕ (η Πρόεδρος απαντά ότι θα διαβιβάσει το αίτημα στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου)·

—   Miguel Urbán Crespo, σχετικά με τη δολοφονία της βραζιλιάνας ακτιβίστριας Marielle Franco χθες 14 Μαρτίου 2018 στο Ρίο ντε Τζενέιρο·

—   Daniele Viotti, σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες διεξάχθηκε χθες η συνέντευξη Τύπου του Matteo Salvini·

—   Clare Moody, σχετικά με την αλληλεγγύη που εξέφρασε το Κοινοβούλιο στους κατοίκους του Σόλσμπερι (Ηνωμένο Βασίλειο) μετά την επίθεση με χημικές ουσίες εις βάρος ατόμου ρωσικής καταγωγής και της κόρης του.


10. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


10.1. Κατάσταση στις Μαλδίβες (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 και B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0168/2018

(αντικαθιστά τις B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 και B8-0176/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok και László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Wajid Khan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná και Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0079)

Παρεμβάσεις

David Coburn, σχετικά με την προηγούμενη παράμβαση στην οποία προέβη η Clare Moody κατά την επανέναρξη της συνεδρίασης, και Enrique Calvet Chambon επί της παραγράφου 7.


10.2. Η σύλληψη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, ιδίως η περίπτωση του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 και B8-0164/2018 (2018/2631(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0159/2018

(αντικαθιστά τις B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 και B8-0164/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου και Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Michèle Rivasi, Bodil Valero, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler και Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0080)


10.3. Θανάτωση ανάπηρων παιδιών στην Ουγκάντα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 και B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0165/2018

(αντικαθιστά τις B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 και B8-0173/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Λευτέρης Χριστοφόρου, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen-Lerner και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo και Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0081)


10.4. Συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την καταγγελία της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A8-0058/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0082)

Το Σώμα συμφωνεί με την καταγγελία της συμφωνίας.


10.5. Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία (ψήφισμα) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την καταγγελία της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών [2017/2266(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A8-0055/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0083)


10.6. Europass: πλαίσιο για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Συνεισηγητές: Thomas Mann και Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0084)


10.7. Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Silvia Costa (A8-0369/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0085)


10.8. Καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων [COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

Παρεμβαίνει ο Giovanni La Via (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία, για να υπογραμμίσει τον ρόλο του Κοινοβουλίου στη διαδικασία.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0086)

Παρεμβαίνει ο Giovanni La Via (εισηγητής), μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


10.9. Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2018)0087)


10.10. Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Paul Tang (A8-0050/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2018)0088)


10.11. Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019, τμήμα III – Επιτροπή [2017/2286(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0089)

Παρεμβάσεις

Ο Reinhard Bütikofer σχετικά με την ψηφοφορία επί της παραγράφου 39.


10.12. Κατάσταση στη Συρία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018 και B8-0150/2018 (2018/2626(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0139/2018

(αντικαθιστά τις B8-0139/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018 και B8-0146/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Julia Pitera και Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Victor Boştinaru και Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anna Elżbieta Fotyga και Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Barbara Lochbihler, Helga Trüpel και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0090)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0141/2018 και B8-0150/2018 καταπίπτουν.)


10.13. Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές) (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 και B8-0151/2018 (2018/2566(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0137/2018

(αντικαθιστά τις B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 και B8-0151/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Michel Dantin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García και Alessia Maria Mosca, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   James Nicholson και Jørn Dohrmann, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Ivan Jakovčić, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea και Maite Pagazaurtundúa Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez και Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Florent Marcellesi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Tiziana Beghin και Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0091)


10.14. Εταιρική κοινωνική ευθύνη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018, B8-0157/2018 και B8-0158/2018 (2018/2633(RSP))

Παρεμβαίνει ο Enrique Calvet Chambon, για να ζητήσει, με βάση το άρθρο 190 παράγραφος 4 του Κανονισμού, την αναβολή της ψηφοφορίας.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


11. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Η Πρόεδρος εκφράζει, εξ ονόματος του Σώματος, την αναγνώριση όλων στην προσφορά του José González Holguera, προϊσταμένου της Μονάδας Συνοπτικών και Πλήρων Πρακτικών της Ολομέλειας, ο οποίος συνταξιοδοτείται μετά από σταδιοδρομία 32 ετών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τον ευχαριστεί για τις καλές υπηρεσίες που με ευσυνειδησία προσέφερε.


12. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Thomas Mann και Svetoslav Hristov Malinov - A8-0244/2017
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki και Seán Kelly

Έκθεση Silvia Costa - A8-0369/2017
Jan Zahradil, Angel Dzhambazki και Seán Kelly

Έκθεση Alain Lamassoure - A8-0051/2018
Jan Zahradil

Έκθεση Paul Tang - A8-0050/2018
Gerolf Annemans

Έκθεση Daniele Viotti - A8-0062/2018
Momchil Nekov

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Συρία - (2018/2626(RSP)) (RC-B8-0139/2018)
Andrejs Mamikins.


13. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.47.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

14. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.03.


15. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


16. Αποθεματικό επίδοσης των ΕΔΕΤ (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000005/2018) που κατέθεσε Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Αποθεματικό επίδοσης των ΕΔΕΤ (2018/2546(RSP)) (B8-0006/2018)

Ο Lambert van Nistelrooij (αναπλ. συντάκτη) αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ana Miranda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Maria Grapini.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 7ης Μαρτίου 2018)

επιτροπή AGRI

- Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, CONT, INTA, REGI)

επιτροπή ECON

- Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2018/2033(INI))

επιτροπή EMPL

- Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2018/2034(INI))
(γνωμοδότηση: CULT)

επιτροπή ENVI

- Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία (COM(2018)0028 - 2018/2035(INI))
(γνωμοδότηση: PECH, ITRE)

επιτροπή LIBE

- Ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην ΕΕ (2018/2036(INI))
(γνωμοδότηση: PETI)

επιτροπή REGI

- Ειδικά μέτρα για την Ελλάδα δυνάμει του κανονισμού 2015/1839 (2018/2038(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 8ης Μαρτίου 2018)

επιτροπή CULT

- Γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή (2018/2028(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή CULT

- Γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή (2018/2028(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 8ης Φεβρουαρίου 2018)

επιτροπή ENVI

- Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
(γνωμοδότηση: FEMM, AFET, BUDG, REGI, DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 7ης Μαρτίου 2018)


18. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 16 Απριλίου 2018 έως τις 19 Απριλίου 2018.


19. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


20. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 15.30.


21. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Ζαγοράκης, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Záborská, Zīle, Žitňanská

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου