Index 
Proces-verbal
PDF 262kWORD 81k
Joi, 15 martie 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Petiții
 3.Situația din Siria (propuneri de rezoluție depuse)
 4.Responsabilitatea socială a întreprinderilor (propuneri de rezoluție depuse)
 5.Depunere de documente
 6.Punerea în aplicare a Regulamentului privind minereurile din zone de conflict - Măsuri de sprijin privind minereurile din zone de conflict (dezbatere)
 7.Planul de acțiune privind infrastructura de combustibili alternativi (dezbatere)
 8.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  
8.1.Situația din Maldive
  
8.2.Arestarea unor apărători ai drepturilor omului din Sudan, în special cazul lui Salih Mahmoud Osman, laureat al Premiului Saharov
  
8.3.Ucideri din milă în Uganda
 9.Reluarea ședinței
 10.Votare
  
10.1.Situația din Maldive (vot)
  
10.2.Arestarea unor apărători ai drepturilor omului din Sudan, în special cazul lui Salih Mahmoud Osman, laureat al Premiului Saharov (vot)
  
10.3.Ucideri din milă în Uganda (vot)
  
10.4.Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului UE/Comore: denunțare *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.5.Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului UE/Comore: denunțare (rezoluție) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.6.Europass: un cadru pentru abilități și calificări ***I (vot)
  
10.7.Programul „Europa creativă” (2014-2020) ***I (vot)
  
10.8.Stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente ***I (vot)
  
10.9.O bază fiscală consolidată comună a societăților * (vot)
  
10.10.O bază fiscală comună a societăților * (vot)
  
10.11.Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III (vot)
  
10.12.Situația din Siria (vot)
  
10.13.Amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (vot)
  
10.14.Responsabilitatea socială a întreprinderilor (vot)
 11.Comunicarea Președintelui
 12.Explicații privind votul
 13.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 14.Reluarea ședinței
 15.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 16.Rezerva de performanță pentru fondurile ESI (dezbatere)
 17.Decizii privind anumite documente
 18.Calendarul următoarelor ședințe
 19.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 21.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general în datele indicate mai jos, în conformitate cu articolul 215 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură, au fost retrimise comisiei competente.

13 martie 2018

(*) Nume confidențial

Jens Genzer (nr. 1265/2017); (*) (nr. 1266/2017); (*) (nr. 1267/2017); (*) (nr. 1268/2017); (*) (nr. 1269/2017); (*) (nr. 1270/2017); (*) (nr. 1271/2017); Jens Genzer (nr. 0071/2018); (*) (nr. 0072/2018); Alberto de la Peña Guillén (nr. 0073/2018); Michel Lefebvre (nr. 0074/2018); Georgios Mavrikos (nr. 0075/2018); Jens Genzer (nr. 0076/2018); Ismail Cuéllar de la Torre (nr. 0077/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0078/2018); (*) (nr. 0079/2018); (*) (nr. 0080/2018); Sami Hafsaoui (nr. 0081/2018); (*) (nr. 0082/2018); Jens Genzer (nr. 0083/2018); Marian Tănase (nr. 0084/2018); Jens Genzer (nr. 0085/2018); (*) (nr. 0086/2018); Funda Ileri (nr. 0087/2018); Pierpaolo Volpe (nr. 0088/2018); Jens Genzer (nr. 0089/2018); (*) (nr. 0090/2018); (*) (nr. 0091/2018); (*) (nr. 0092/2018); Andreas Bardakis (nr. 0093/2018); José Leonardo Goberna Lorenzo (nr. 0094/2018); Raül Sáez Timoneda (nr. 0095/2018); Modestas Klenys (nr. 0096/2018); Patricio Oschlies Serrano (nr. 0097/2018); Karsten Veen (nr. 0098/2018); Laura Octavia Barbu (nr. 0099/2018); Enric Saorin Reig (nr. 0100/2018); Sabine Douce (nr. 0101/2018); (*) (nr. 0102/2018); Łukasz Murawa (nr. 0103/2018); Vasil Kadrinov (nr. 0104/2018); (*) (nr. 0105/2018); Gottfried Hoffmann (nr. 0106/2018); (*) (nr. 0107/2018); (*) (nr. 0108/2018); Andreas Lang (nr. 0109/2018); (*) (nr. 0110/2018); (*) (nr. 0111/2018); Kathryn Gillanders (nr. 0112/2018); Maurizio Michele Sapio (nr. 0113/2018); Gabor Csonka (nr. 0114/2018); Dr. Christopher Paul (nr. 0115/2018); Tomáš Olejár (nr. 0116/2018); (*) (nr. 0117/2018); (*) (nr. 0118/2018); (*) (nr. 0119/2018); (*) (nr. 0120/2018); Martin Gohlke (nr. 0121/2018); (*) (nr. 0122/2018); (*) (nr. 0123/2018); Veit Geiger (nr. 0124/2018); (*) (nr. 0125/2018); Konstantinos Tasis (nr. 0126/2018); (*) (nr. 0127/2018); Pierpaolo Volpe (nr. 0128/2018); Pasqualino Ludovico (nr. 0129/2018); Michele Chimienti (nr. 0130/2018); Orazio Cagno (nr. 0131/2018); (*) (nr. 0132/2018); Hanin Abou Salem (nr. 0133/2018); Kyriakos Gkikas (nr. 0134/2018); (*) (nr. 0135/2018); Mihail Traian Maxim (nr. 0136/2018); Gaspare Chessa (Eurolinguists - European Association of Official Linguists) (nr. 0137/2018); (*) (nr. 0138/2018); (*) (nr. 0139/2018); (*) (nr. 0140/2018); Veit Geiger (nr. 0141/2018); Fabrizio Benassi (nr. 0142/2018); (*) (nr. 0143/2018); (*) (nr. 0144/2018); Jeremy Mesdouze (nr. 0145/2018); Giampiero Tola (nr. 0146/2018); Giampiero Tola (nr. 0147/2018); Giampiero Tola (nr. 0148/2018); (*) (nr. 0149/2018); Olivia Reidy (nr. 0150/2018); Gisela Weber (nr. 0151/2018); (*) (nr. 0152/2018); (*) (nr. 0153/2018); Roberto Moncalvo (nr. 0154/2018); Paolo Calarco (nr. 0155/2018); Christel Schlebusch (nr. 0156/2018); (*) (nr. 0157/2018); (*) (nr. 0158/2018); Claude Prigent (nr. 0159/2018); Jonas Vilionis (nr. 0160/2018); Simon Baraldi (nr. 0161/2018); Thomas Quade (nr. 0162/2018); Roberta Angelilli (nr. 0163/2018); Fotios Batzios (nr. 0164/2018); Mario Berger (nr. 0165/2018); Joachim Fischer (nr. 0166/2018); Philipp Schmagold (nr. 0167/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0168/2018); Marco Bava (nr. 0169/2018); (*) (nr. 0170/2018); (*) (nr. 0171/2018).


3. Situația din Siria (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Siria (2018/2626(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 13 martie 2018 (punctul 17 al PV din 13.3.2018).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Fabio Massimo Castaldo și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Siria (2018/2626(RSP)) (B8-0141/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Siria (2018/2626(RSP)) (B8-0143/2018);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Siria (2018/2626(RSP)) (B8-0144/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi și Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Siria (2018/2626(RSP)) (B8-0146/2018).

Vot: punctul 10.12 al PV din 15.3.2018.


4. Responsabilitatea socială a întreprinderilor (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Responsabilitatea socială a întreprinderilor (2018/2633(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 14 martie 2018 (punctul 17 al PV din 14.3.2018).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor (2018/2633(RSP)) (B8-0140/2018);

—   Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini și Marco Zanni, în numele Grupului ENF, referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor (2018/2633(RSP)) (B8-0152/2018);

—   Daniele Viotti, Sergio Gaetano Cofferati, Patrizia Toia, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Udo Bullmann și Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI) (2018/2633(RSP)) (B8-0153/2018);

—   Laura Agea, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara și Marco Valli, în numele Grupului EFDD, referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor (2018/2633(RSP)) (B8-0154/2018);

—   David Casa, în numele Grupului PPE, referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor (2018/2633(RSP)) (B8-0155/2018);

—   Marco Affronte, Philippe Lamberts și Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor, având în vedere cazul recent al Embraco (2018/2633(RSP)) (B8-0156/2018);

—   Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Younous Omarjee și Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI) (2018/2633(RSP)) (B8-0158/2018).

Vot: punctul 10.14 al PV din 15.3.2018.


5. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Islanda privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020 (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET, BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

PECH

aviz :

ENVI, REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))

retrimis

comisiei competente :

AFET

aviz :

DEVE, INTA

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD))

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

AFET, BUDG

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la protecția sectorului artizanatului italian și european (B8-0123/2018)

retrimis

comisiei competente :

EMPL

aviz :

ITRE


6. Punerea în aplicare a Regulamentului privind minereurile din zone de conflict - Măsuri de sprijin privind minereurile din zone de conflict (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000017/2018) adresată de Bernd Lange, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Punerea în aplicare a Regulamentului privind minereurile din zone de conflict (2018/2557(RSP)) (B8-0009/2018)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000016/2018) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Comisiei: Minereurile din zonele de conflict: măsuri însoțitoare (2018/2542(RSP)) (B8-0008/2018)

Bernd Lange și Linda McAvan au dezvoltat întrebările.

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a răspuns la întrebări.

Au intervenit: Bogdan Brunon Wenta, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Eleni Theocharous, în numele Grupului ECR, Louis Michel, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Nathan Gill, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cécile Kashetu Kyenge, Heidi Hautala și Lola Sánchez Caldentey.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ana Miranda și Georgios Epitideios.

A intervenit Cecilia Malmström.

Dezbaterea s-a încheiat.


7. Planul de acțiune privind infrastructura de combustibili alternativi (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Planul de acțiune privind infrastructura de combustibili alternativi (2017/3034(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Massimiliano Salini, în numele Grupului PPE, Ismail Ertug, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Andrzej Grzyb, Inés Ayala Sender, Mark Demesmaeker, Matthijs van Miltenburg, Claude Turmes și Andor Deli.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleonora Evi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini și Olga Sehnalová.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jean-Paul Denanot și Maria Gabriela Zoană.

A intervenit Johannes Hahn.

Dezbaterea s-a încheiat.


8. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 14.3.2018.)


8.1. Situația din Maldive

Propuneri de rezoluții B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 și B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

Jean Lambert, Fabio Massimo Castaldo, Charles Tannock, Tomáš Zdechovský, Miguel Urbán Crespo, Urmas Paet și Wajid Khan au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Jacques Colombier, în numele Grupului ENF, și Geoffroy Didier.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Neena Gill, Notis Marias, Carlos Iturgaiz și Jean-Paul Denanot.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.1 al PV din 15.3.2018.


8.2. Arestarea unor apărători ai drepturilor omului din Sudan, în special cazul lui Salih Mahmoud Osman, laureat al Premiului Saharov

Propuneri de rezoluții B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 și B8-0164/2018 (2018/2631(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Brunon Wenta, Michèle Rivasi, Marie-Christine Vergiat, Louis Michel și Ana Gomes au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Krzysztof Hetman și Julie Ward.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Stanislav Polčák și Doru-Claudian Frunzulică.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

A intervenit Notis Marias referitor la desfășurarea dezbaterii (Președinta a făcut precizări).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.2 al PV din 15.3.2018.


8.3. Ucideri din milă în Uganda

Propuneri de rezoluții B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 și B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Lola Sánchez Caldentey, Hilde Vautmans și Cécile Kashetu Kyenge au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Michela Giuffrida, în numele Grupului S&D, și Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Maria Heubuch și Seán Kelly.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.3 al PV din 15.3.2018.

(Ședința a fost suspendată la 11.55 în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Mairead MCGUINNESS
Vicepreședintă

9. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.01.

Au intervenit:

—   Anja Hazekamp, referitor la cererea unui număr de 223 de deputați de a se înființa o comisie de anchetă privind transportul de animale în UE (Președinta a răspuns că va transmite cererea Președintelui Parlamentului);

—   Miguel Urbán Crespo, referitor la asasinarea activistei braziliene Marielle Franco, ieri, 14 martie 2018, la Rio de Janeiro;

—   Daniele Viotti, referitor la condițiile în care s-a desfășurat ieri conferința de presă a lui Matteo Salvini;

—   Clare Moody, referitor la solidaritatea exprimată de Parlament față de locuitorii din Salisbury (Regatul Unit) în urma atacului chimic împotriva unui resortisant rus și a fiicei sale.


10. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


10.1. Situația din Maldive (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 și B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0168/2018

(care înlocuiește B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 și B8-0176/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok și László Tőkés, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Wajid Khan, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki și Monica Macovei, în numele Grupului ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná și Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0079)

Intervenții

David Coburn, referitor la intervenția lui Clare Moody în cadrul reluării ședinței, și Enrique Calvet Chambon, referitor la punctul 7.


10.2. Arestarea unor apărători ai drepturilor omului din Sudan, în special cazul lui Salih Mahmoud Osman, laureat al Premiului Saharov (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 și B8-0164/2018 (2018/2631(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0159/2018

(care înlocuiește B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 și B8-0164/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés și José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Ana Gomes, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou și Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Michèle Rivasi, Bodil Valero, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler și Maria Heubuch, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0080)


10.3. Ucideri din milă în Uganda (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 și B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0165/2018

(care înlocuiește B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 și B8-0173/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés și José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Norbert Neuser, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen-Lerner și Monica Macovei, în numele Grupului ECR;

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo și Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0081)


10.4. Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului UE/Comore: denunțare *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare privind proiectul de decizie a Consiliului de denunțare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: João Ferreira (A8-0058/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0082)

Parlamentul a aprobat denunțarea acordului.


10.5. Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului UE/Comore: denunțare (rezoluție) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de denunțare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor [2017/2266(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: João Ferreira (A8-0055/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0083)


10.6. Europass: un cadru pentru abilități și calificări ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un cadru comun pentru furnizarea unor servicii mai bune pentru abilități și calificări (Europass) și de abrogare a Deciziei nr. 2241/2004/CE [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale - Comisia pentru cultură și educație. Raportori: Thomas Mann și Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0084)


10.7. Programul „Europa creativă” (2014-2020) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 de instituire a programului „Europa creativă” (2014-2020) [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Silvia Costa (A8-0369/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0085)


10.8. Stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea ce privește stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente [COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

A intervenit Giovanni La Via (raportor), înaintea votării, pentru a sublinia rolul Parlamentului în această procedură.

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0086)

Au intervenit Giovanni La Via (raportor), după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


10.9. O bază fiscală consolidată comună a societăților * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2018)0087)


10.10. O bază fiscală comună a societăților * (vot)

Raport referitor la o bază fiscală comună a societăților [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Paul Tang (A8-0050/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2018)0088)


10.11. Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III (vot)

Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2019, secțiunea III – Comisia [2017/2286(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0089)

Intervenții

Reinhard Bütikofer referitor la votul privind punctul 39.


10.12. Situația din Siria (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018 și B8-0150/2018 (2018/2626(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0139/2018

(care înlocuiește B8-0139/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018 și B8-0146/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Julia Pitera și Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE;

—   Victor Boştinaru și Elena Valenciano, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anna Elżbieta Fotyga și Peter van Dalen, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Helga Trüpel și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2018)0090)

(Propunerile de rezoluții B8-0141/2018 și B8-0150/2018 au devenit caduce.)


10.13. Amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 și B8-0151/2018 (2018/2566(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0137/2018

(care înlocuiește B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 și B8-0151/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio și Michel Dantin, în numele Grupului PPE;

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García și Alessia Maria Mosca, în numele Grupului S&D;

—   James Nicholson și Jørn Dohrmann, în numele Grupului ECR;

—   Ivan Jakovčić, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea și Maite Pagazaurtundúa Ruiz, în numele Grupului ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez și Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Florent Marcellesi, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Tiziana Beghin și Marco Zullo, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0091)


10.14. Responsabilitatea socială a întreprinderilor (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018, B8-0157/2018 și B8-0158/2018 (2018/2633(RSP))

A intervenit Enrique Calvet Chambon pentru a solicita, în temeiul articolului 190 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, amânarea votului.

Parlamentul a aprobat cererea.


11. Comunicarea Președintelui

Președinta i-a adus, în numele Parlamentului, un omagiu lui José González Holguera, șeful Unității de procese-verbale și stenograme ale ședințelor plenare, care se pensionează după o carieră de 32 de ani în Parlament și căruia i-a mulțumit pentru serviciul de calitate și loial asigurat.


12. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Thomas Mann și Svetoslav Hristov Malinov - A8-0244/2017
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki și Seán Kelly

Raport Silvia Costa - A8-0369/2017
Jan Zahradil, Angel Dzhambazki și Seán Kelly

Raport Alain Lamassoure - A8-0051/2018
Jan Zahradil

Raport Paul Tang - A8-0050/2018
Gerolf Annemans

Raport Daniele Viotti - A8-0062/2018
Momchil Nekov

Propunere comună de rezoluție referitoare la situația din Siria - (2018/2626(RSP)) (RC-B8-0139/2018)
Andrejs Mamikins.


13. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 12.47.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

14. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.03.


15. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


16. Rezerva de performanță pentru fondurile ESI (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000005/2018) adresată de Iskra Mihaylova, în numele Comisiei DEVE, Comisiei: Rezerva națională de performanță a fondurilor ESI (2018/2546(RSP)) (B8-0006/2018)

Lambert van Nistelrooij (supleant al autorului) a dezvoltat întrebarea.

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Lambert van Nistelrooij, în numele Grupului PPE, Nicola Caputo, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Ana Miranda, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, și Seán Kelly.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Maria Grapini.

A intervenit Johannes Hahn.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 7/03/2018)

AGRI

- Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI))
(aviz: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, CONT, INTA, REGI)

ECON

- Politicile economice ale zonei euro (2018/2033(INI))

EMPL

- Politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro (2018/2034(INI))
(aviz: CULT)

ENVI

- O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară (COM(2018)0028 - 2018/2035(INI))
(aviz: PECH, ITRE)

LIBE

- Standarde minime pentru minorități în UE (2018/2036(INI))
(aviz: PETI)

REGI

- Măsuri specifice referitoare la Grecia în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1839 (2018/2038(INI))
(aviz: EMPL)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 8/03/2018)

CULT

- Egalitatea limbilor în epoca digitală (2018/2028(INI))
(aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

CULT

- Egalitatea limbilor în epoca digitală (2018/2028(INI))
(aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 8 februarie 2018)

ENVI

- Mecanismul de protecție civilă al UE (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
(aviz: FEMM, AFET, BUDG, REGI, DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 7 martie 2018)


18. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 16 aprilie 2018 și 19 aprilie 2018.


19. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


20. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 15.30.


21. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Záborská, Zīle, Žitňanská

Ultima actualizare: 26 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate