Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 16 април 2018 г. - Страсбург

3. Изявление на председателството
Пълни стенографски протоколи

Председателят направи изявление относно неотдавнашните удари, извършени от САЩ, Обединеното кралство и Франция върху химически оръжия в Сирия.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Margot Parker, от името на групата EFDD, и Nicolas Bay, от името на групата ENF.

°
° ° °

Изказаха се: Edouard Martin, относно последващите действия във връзка с приемането на 26 октомври 2017 г. на резолюцията относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС (точка 10.6 от протокола от 26.10.2017 г.) и Takis Hadjigeorgiou, относно положението в Кипър.

Последно осъвременяване: 22 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност