Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

3. Δήλωση της Προεδρίας
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τα πρόσφατα αεροπορικά χτυπήματα Αμερικανών, Βρετανών και Γάλλων εναντίον στόχων χημικού οπλοστασίου στη Συρία.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Edouard Martin, σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην έγκριση, στις 26 Οκτωβρίου 2017, του ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ,(σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2017) και Τάκης Χατζηγεωργίου, σχετικά με την κατάσταση στην Κύπρο.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου