Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 16 kwietnia 2018 r. - Strasburg

3. Oświadczenie Przewodniczącego
Pełne sprawozdanie

Przewodniczący wygłosił oświadczenie w sprawie niedawnego ataku sił amerykańskich, brytyjskich i francuskich na obiekty związane z programem broni chemicznej w Syrii.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Margot Parker w imieniu grupy EFDD i Nicolas Bay w imieniu grupy ENF.

°
° ° °

Głos zabrali: Edouard Martin, w sprawie działań podjętych w związku z przyjęciem w dniu 26 października 2017 r. rezolucji dotyczącej przeciwdziałania molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE (pkt 10.6 protokołu z dnia 26.10.2017), i Takis Hadjigeorgiou, w sprawie sytuacji na Cyprze.

Ostatnia aktualizacja: 22 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności