Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 16 april 2018 - Straatsburg

4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
Volledige verslagen

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Alberto Cirio was aanwezig op de vergadering van 15 maart 2018 maar zijn naam staat niet op de presentielijst.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Jörg Meuthen, over de internationale dag van het gezin, die op 15 mei 2018 zal plaatshebben, en Tomáš Zdechovský, over de woorden van de vorige spreker.

Laatst bijgewerkt op: 22 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid