Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 16. apríla 2018 - Štrasburg

4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
Doslovný zápis

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Alberto Cirio bol prítomný na rokovaní 15. marca 2018, ale jeho meno nie je na prezenčnej listine.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Jörg Meuthen, k Mezdinárodnému dňu rodiny, ktorý pripadol na 19. mája 2018, a Tomáš Zdechovský, k predchádzajúcemu vystúpeniu.

Posledná úprava: 22. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia