Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 16 april 2018 - Strasbourg

4. Justering av protokollet från föregående sammanträde
Fullständigt förhandlingsreferat

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Alberto Cirio hade närvarat vid sammanträdet den 15 mars 2018 men hans namn fanns inte på närvarolistan.

°
° ° °

Talare: Jörg Meuthen yttrade sig om Internationella familjedagen, som skulle infalla den 15 maj 2018, och Tomáš Zdechovský om det föregående inlägget.

Senaste uppdatering: 22 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy