Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 16 април 2018 г. - Страсбург

5. Състав на Парламента

Компетентните органи на Полша и Швеция уведомиха за избирането на Dobromir Sośnierz и Aleksander Gabelic за членове на ЕП, считано от 22 март и от 4 април 2018 г., на мястото съответно на Janusz Korwin-Mikke и Jens Nilsson.

Парламентът приема за сведение избирането им.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Dobromir Sośnierz и Aleksander Gabelic заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.

°
° ° °

Gianni Pittella и Matteo Salvini уведомиха председателя за избирането си за членове на Сената на Италианската република, а Lorenzo Fontana уведоми за избирането си за член на италианската Камара на депутатите, считано от 23 март 2018 г. и за тримата.

Парламентът отбелязва, че съгласно член 7, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тези длъжности са несъвместими с длъжностите на член на Европейския парламент, обявява местата на Gianni Pittella, Matteo Salvini и Lorenzo Fontana за свободни, считано от 23 март 2018 г., и уведомява за това компетентните национални органи.

°
° ° °

Jean-Paul Denanot уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 11 юни 2018 г.

В съответствие с член 4, параграфи 1 и 2 от Правилника за дейността Парламентът обявява мястото за свободно и уведомява за това съответната държава членка.

Последно осъвременяване: 22 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност