Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 16. dubna 2018 - Štrasburk

5. Složení Parlamentu

Příslušné polské a švédské orgány oznámily, že Dobromir Sośnierz, kterým je nahrazen Janusz Korwin-Mikke, a Aleksander Gabelic, kterým je nahrazen Jens Nilsson, byli zvoleni poslanci Evropského parlamentu s platností od 22. března, resp. 4. dubna 2018.

Parlament vzal jejich zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Dobromir Sośnierz a Aleksander Gabelic v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

°
° ° °

Gianni Pittella a Matteo Salvini informovali předsedu Parlamentu, že byli zvoleni členy Senátu Italské republiky, a Lorenzo Fontana, že byl zvolen poslancem italského parlamentu. Všichni tři byli zvoleni s platností od 23. března 2018.

Evropský parlament vzal na vědomí, že podle čl. 7 odst. 2 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách jsou tyto funkce neslučitelné s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, oznámil uvolnění mandátů, které zaujímali Gianni Pittella, Matteo Salvini a Lorenzo Fontana, s platností od 23. března 2018 a informoval o této skutečnosti příslušné italské orgány.

°
° ° °

Jean-Paul Denanot písemně oznámil, že s platností od 11. června 2018 odstupuje z funkce poslance Parlamentu.

Parlament vzal uvolnění mandátu na vědomí podle čl. 4 odst. 1 a 2 jednacího řádu a informoval o této skutečnosti dotčený členský stát.

Poslední aktualizace: 22. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí