Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 16 april 2018 - Straatsburg

5. Samenstelling Parlement

De bevoegde Poolse en Zweedse autoriteiten hebben meegedeeld dat Dobromir Sośnierz en Aleksander Gabelic zijnn verkozen tot lid van het Europees Parlement met ingang van 22 maart en 4 april 2018 ter vervanging van respectievelijk Janusz Korwin-Mikke en Jens Nilsson.

Het Parlement neemt kennis van hun verkiezing.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Dobromir Sośnierz en Aleksander Gabelic, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

°
° ° °

Gianni Pittella en Matteo Salvini hebben de Voorzitter in kennis gesteld van hun benoeming tot lid van de Senaat van de Republiek Italië, en Lorenzo Fontana heeft de Voorzitter in kennis gesteld van zijn benoeming tot lid van de Italiaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers, alle drie met ingang van 23 maart 2018.

Het Parlement neemt ter kennis dat, overeenkomstig artikel 7, lid 2 van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, deze functies onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, stelt vast dat de zetels van Gianni Pittella, Matteo Salvini en Lorenzo Fontana met ingang van 23 maart 2018 vacant zijn, en stelt hiervan de bevoegde nationale instanties op de hoogte.

°
° ° °

Jean-Paul Denanot heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 11 juni 2018.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 2, van het Reglement stelt het Parlement vast dat deze zetel vacant is en stelt hiervan de betrokken lidstaat op de hoogte.

Laatst bijgewerkt op: 22 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid