Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 16 april 2018 - Strasbourg

5. Parlamentets sammansättning

De behöriga polska och svenska myndigheterna hade meddelat att Dobromir Sośnierz och Aleksander Gabelic hade valts till ledamöter av Europaparlamentet med verkan från och med den 22 mars respektive 4 april 2018 som ersättare för Janusz Korwin-Mikke respektive Jens Nilsson.

Parlamentet noterade detta.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Dobromir Sośnierz och Aleksander Gabelic fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

°
° ° °

Gianni Pittella och Matteo Salvini hade underrättat talmannen om att de valts till ledamöter av Republiken Italiens senat, och Lorenzo Fontana hade meddelat om att han valts till ledamot av den italienska deputeradekammaren, alla tre med verkan från och med den 23 mars 2018.

Parlamentet noterade att dessa uppdrag i enlighet med artikel 7.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet var oförenliga med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet och förklarade Gianni Pittellas, Matteo Salvinis och Lorenzo Fontanas platser vakanta med verkan från och med den 23 mars 2018, och underrättade de behöriga nationella myndigheterna om detta.

°
° ° °

Jean-Paul Denanot hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 11 juni 2018.

Parlamentet förklarade i enlighet med artikel 4.1–2 i arbetsordningen hans plats vakant och underrättade den berörda medlemsstaten om detta.

Senaste uppdatering: 22 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy