Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 16. april 2018 - Strasbourg

12. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden for Udvalgsformandskonferencen havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 6, orienteret Parlamentets formand om, at der ikke var gjort indsigelse mod:

- Henstilling til afgørelse fra JURI om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 5. marts 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 om EU-varemærker og om ophævelse af delegeret forordning (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018).

Såfremt ingen politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, inden for en frist på 24 timer gør indsigelse mod denne henstilling, anses den for vedtaget. Den vil i modsat fald blive sat under afstemning.

Henstillingen kan findes på websiden »Europarl« under den indeværende mødeperiode.

Seneste opdatering: 22. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik