Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 16. aprill 2018 - Strasbourg

12. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6 teavitas komisjonide esimeeste konverentsi esimees parlamendi presidenti sellest, et ei ole esitatud vastuväiteid seoses

- JURI-komisjoni soovitusega mitte esitada vastuväiteid komisjoni 5. märtsi 2018. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta ning tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) 2017/1430 (C(2018)01231; 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018).

Juhul kui ükski fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei esita 24 tunni jooksul soovituse kohta vastuväiteid, loetakse see vastuvõetuks. Vastasel juhul pannakse soovitus hääletusele.

Soovitusega on võimalik Europarli veebisaidil tutvuda käesoleva osaistungjärgu lõpuni.

Viimane päevakajastamine: 22. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika