Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 16 aprilie 2018 - Strasbourg

12. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

În conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisie a adus la cunoștința Președintelui Parlamentului că nicio obiecțiune nu a fost formulată cu privire la:

- Recomandarea Comisiei JURI de a nu ridica nicio obiecție față de Regulamentul delegat al Comisiei din 5 martie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1430 (C(2018)01231; 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018).

Dacă această recomandare nu face obiectul unei obiecțiuni formulate de un grup politic sau de un număr de deputați care ating cel puțin pragul redus prevăzut în termen de 24 de ore, ea se consideră ca fiind aprobată. În caz contrar, ea va fi supusă la vot.

Recomandarea este disponibilă pe site-ul Europarl pe durata perioadei de sesiune în curs.

Ultima actualizare: 22 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate