Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 16 aprilie 2018 - Strasbourg

13. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia ECON a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

Rectificare (P8_TA(2015)0346(COR01)) la Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337 din 23.12.2015, p. 35) – (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 8 octombrie 2015 în vederea adoptării directivei menționate mai sus) (P8_TA(2015)0346) (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)) - ECON

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, rectificarea se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în termen de 24 de ore, un grup politic sau un număr de deputați care ating cel puțin pragul redus, solicită ca aceasta să fie supusă la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Europarl pe toată durata actualei perioade de sesiune.

Ultima actualizare: 22 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate