Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 16. april 2018 - Strasbourg

13. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Odbor ECON je posredoval popravek besedila, ki ga je Evropski parlament sprejel.

Popravek (P8_TA(2015)0346(COR01)) Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L 337, 23.12.2015, str. 35) - (Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 8. oktobra 2015 z namenom sprejetja navedene direktive) (P8_TA(2015)0346) (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)) - odbor ECON.

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se popravek šteje za sprejet, razen če v štirindvajsetih urah katera od političnih skupin ali število poslancev, ki skupaj dosežejo vsaj nizki prag, zahteva glasovanje o tem.

Popravek je v času tega delnega zasedanja na razpolago na spletišču Europarl.

Zadnja posodobitev: 22. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov