Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 16. april 2018 - Strasbourg

14. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 18. april 2018 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over jernbanetransport (omarbejdning) (00008/2018/LEX - C8-0148/2018 - 2017/0146(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og direktiv 2006/126/EF om kørekort (00071/2017/LEX - C8-0147/2018 - 2017/0015(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en fælles ramme for bedre tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer (Europass) og om ophævelse af beslutning nr. 2241/2004/EF (00070/2017/LEX - C8-0146/2018 - 2016/0304(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester (00069/2017/LEX - C8-0145/2018 - 2016/0149(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/66/EØF om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease (00006/2018/LEX - C8-0142/2018 - 2017/0329(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) (00005/2018/LEX - C8-0141/2018 - 2017/0163(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien (00007/2018/LEX - C8-0140/2018 - 2017/0242(COD)).

Seneste opdatering: 22. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik