Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 16. huhtikuuta 2018 - Strasbourg

14. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 18. huhtikuuta 2018 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rautatieliikenteen tilastoista (uudelleenlaadittu teksti) (00008/2018/LEX - C8-0148/2018 - 2017/0146(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin 2003/59/EY ja ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta (00071/2017/LEX - C8-0147/2018 - 2017/0015(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteisistä puitteista parempien palvelujen tarjoamiseksi taitojen ja tutkintojen alalla (Europass) ja päätöksen N:o 2241/2004/EY kumoamisesta (00070/2017/LEX - C8-0146/2018 - 2016/0304(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rajatylittävistä pakettipalveluista (00069/2017/LEX - C8-0145/2018 - 2016/0149(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhteisön toimenpiteistä Newcastlen taudin torjumiseksi annetun neuvoston direktiivin 92/66/ETY muuttamisesta (00006/2018/LEX - C8-0142/2018 - 2017/0329(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1295/2013 muuttamisesta (00005/2018/LEX - C8-0141/2018 - 2017/0163(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle (00007/2018/LEX - C8-0140/2018 - 2017/0242(COD)).

Päivitetty viimeksi: 22. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö