Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis - Strasbūra

14. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2018. gada 18. aprīlī parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par dzelzceļa transporta statistiku (pārstrādāta redakcija) (00008/2018/LEX - C8-0148/2018 - 2017/0146(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību un Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām (00071/2017/LEX - C8-0147/2018 - 2017/0015(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par kopēju sistēmu labāku pakalpojumu sniegšanai attiecībā uz prasmēm un kvalifikācijām (Europass) un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2241/2004/EK (00070/2017/LEX - C8-0146/2018 - 2016/0304(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par pārrobežu paku piegādes pakalpojumiem (00069/2017/LEX - C8-0145/2018 - 2016/0149(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/66/EEK, ar ko ievieš Kopienas pasākumus Ņūkāslas slimības kontrolei (00006/2018/LEX - C8-0142/2018 - 2017/0329(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1295/2013, ar ko izveido programmu “Radošā Eiropa” (2014.–2020. gads) (00005/2018/LEX - C8-0141/2018 - 2017/0163(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai (00007/2018/LEX - C8-0140/2018 - 2017/0242(COD)).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 22. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika