Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 16 aprilie 2018 - Strasbourg

14. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri, 18 aprilie 2018, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile din transportul feroviar (reformare) (00008/2018/LEX - C8-0148/2018 - 2017/0146(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere (00071/2017/LEX - C8-0147/2018 - 2017/0015(COD))

- Decizia Parlamentului European și a Consiliului privind un cadru comun pentru furnizarea unor servicii mai bune pentru aptitudini și calificări (Europass) și de abrogare a Deciziei nr. 2241/2004/CE (00070/2017/LEX - C8-0146/2018 - 2016/0304(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete (00069/2017/LEX - C8-0145/2018 - 2016/0149(COD))

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 92/66/CEE a Consiliului de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de Newcastle (00006/2018/LEX - C8-0142/2018 - 2017/0329(COD))

- Regulamentull Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (2014-2020) (00005/2018/LEX - C8-0141/2018 - 2017/0163(COD))

- Decizia Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei (00007/2018/LEX - C8-0140/2018 - 2017/0242(COD)).

Ultima actualizare: 22 octombrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate