Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 16 april 2018 - Strasbourg

18. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna november I, II och december 2017 finns på Europarl.

Senaste uppdatering: 22 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy