Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 16. dubna 2018 - Štrasburk

19. Plán práce
Doslovné záznamy

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního dubnového plenárního zasedání (PE 619.992/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí, úterý, středa

beze změny

Čtvrtek

Žádost skupiny PPE, aby byl do hlasování zařazen návrh usnesení o situaci v Moldavsku (rozprava se konala dne 3. října 2017) (bod 9 zápisu ze dne 3.10.2017).

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE s odůvodněním žádosti a Knut Fleckenstein proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (96 pro, 170 proti, 11 zdržení se).

Žádost skupiny ENF, aby byla jako první bod pořadu jednání zařazena rozprava o zprávě Paul Rübig o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2019.

Vystoupili: Stanisław Żółtek za skupinu ENF s odůvodněním žádosti a Paul Rübig proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (38 pro, 225 proti, 5 zdržení se).

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Poslední aktualizace: 22. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí