Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 16. april 2018 - Strasbourg

19. Arbejdsplan
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden i april 2018 (PE 619.992/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149):

Mandag, tirsdag, onsdag

Ingen ændringer.

Torsdag

Anmodning fra PPE-Gruppen om under afstemningstiden at opføre et beslutningsforslag om situationen i Moldova (forhandlingen havde fundet sted den 3. oktober 2017) (punkt 9 i protokollen af 3.10.2017).

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Knut Fleckenstein, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (96 for, 170 imod, 11 hverken/eller).

Anmodning fra ENF-Gruppen om som første punkt på dagsordenen at tilføje et forhandling om Paul Rübigs betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019.

Talere: Stanisław Żółtek for ENF-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Paul Rübig, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (38 for, 225 imod, 5 hverken/eller).

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Seneste opdatering: 22. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik