Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 16 kwietnia 2018 r. - Strasburg

19. Porządek obrad
CRE

Rozdano ostateczny porządek obrad posiedzeń plenarnych w kwietniu 2018 r. (PE 619.992/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek, wtorek, środa

Brak propozycji zmian.

Czwartek

Wniosek grupy PPE o włączenie do głosowań projektu rezolucji w sprawie sytuacji w Mołdawii (debata odbyła się w dniu 3 października 2017 r.) (pkt 9 protokołu z dnia 3.10.2017).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, który umotywował wniosek, i Knut Fleckenstein, przeciw wnioskowi.

W GE (przy 96 głosach za, 170 głosach przeciw i 11 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy ENF o dodanie jako pierwszego punktu porządku obrad debaty w sprawie sprawozdania Paula Rübiga dotyczącego preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2019.

Głos zabrali: Stanisław Żółtek w imieniu grupy ENF, który umotywował wniosek, i Paul Rübig, przeciw wnioskowi.

W GI (38 za, 225 przeciw, 5 wstrzymujących się), Parlament odrzucił wniosek.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Ostatnia aktualizacja: 22 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności