Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 16. apríla 2018 - Štrasburg

19. Program práce
Doslovný zápis

Bol rozdaný konečný návrh programu aprílovej plenárnej schôdze 2018 (PE 619.992/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok, utorok, streda

Bez zmeny.

Štvrtok

Žiadosť skupiny PPE o zaradenie návrhu uznesenia o situácii v Moldavsku do hlasovania (rozprava sa konala 3. októbra 2017) (bod 9 zápisnice zo dňa 3.10.2017).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, ktorý odôvodnil žiadosť, a Knut Fleckenstein, ktorý vystúpil proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 96, proti: 170, zdržali sa hlasovania: 11).

Žiadosť skupiny ENF, aby sa ako prvý bod programu konala rozprava o správe, ktorú predložil Paul Rübig, o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2019.

Vystúpili títo poslanci: Stanisław Żółtek v mene skupiny ENF, ktorý odôvodnil žiadosť, a Paul Rübig, ktorý vystúpil proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (38 za, 225 proti, 5 sa zdržali).

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Posledná úprava: 22. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia