Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 16 april 2018 - Strasbourg

19. Arbetsplan
CRE

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i april 2018 (PE 619.992/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits (artikel 149a i arbetsordningen):

Måndag, tisdag, onsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Torsdag

Begäran från PPE-gruppen om att resolutionsförslaget om situationen i Moldavien skulle tas upp till omröstning (debatten hade ägt rum den 3 oktober 2017) (punkt 9 i protokollet av den 3.10.2017).

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen redogjorde för denna begäran och Knut Fleckenstein yttrade sig mot den.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (96 röster för, 170 röster emot, 11 nedlagda röster).

Begäran från ENF-gruppen om att som första punkt på föredragningslistan lägga till en debatt om Paul Rübigs betänkande om beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2019.

Talare: Stanisław Żółtek för ENF-gruppen redogjorde för denna begäran och Paul Rübig motsatte sig den.

Parlamentet förkastade denna begäran via omröstning med namnupprop (38 röster för, 225 röster emot, 5 nedlagda röster).

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Senaste uppdatering: 22 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy