Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0231(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0208/2017

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Hlasování :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Vysvětlení hlasování
PV 17/04/2018 - 6.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Zápis
Pondělí, 16. dubna 2018 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

20. Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 ***I – Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Rozprava se konala dne 11. září 2017 (bod 21 zápisu ze dne 11.9.2017)
Rozprava se konala dne 13. září 2017 (bod 9.8 zápisu ze dne 13.9.2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Rozprava se konala dne 13. června 2017 (bod 3 zápisu ze dne 13.6.2017)
Rozprava se konala dne 14. června 2017 (bod 8.1 zápisu ze dne 14.6.2017)

Norbert Lins a Gerben-Jan Gerbrandy uvedli zprávy.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Florent Marcellesi (zpravodaj výboru DEVE), Marisa Matias (zpravodajka výboru ITRE), Peter Jahr (zpravodaj výboru AGRI), Merja Kyllönen (zpravodajka výboru TRAN), Nicola Caputo (zpravodaj výboru AGRI), Pilar Ayuso za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Peter Liese a Paul Brannen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling a Ulrike Müller.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen a Annie Schreijer-Pierik.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete, Norbert Lins a Gerben-Jan Gerbrandy.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 17.4.2018 a bod 6.6 zápisu ze dne 17.4.2018.

Poslední aktualizace: 22. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí