Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0231(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0208/2017

Forhandlinger :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Afstemninger :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Stemmeforklaringer
PV 17/04/2018 - 6.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Protokol
Mandag den 16. april 2018 - Strasbourg

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

20. Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 ***I - Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og andre oplysninger vedrørende klimaændringer [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Forhandlingen fandt sted den 11. september 2017 (punkt 21 i protokollen af 11.9.2017)
Afstemningen fandt sted den 13. september 2017 (punkt 9.8 i protokollen af 13.9.2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030 for en modstandsdygtig energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Forhandlingen fandt sted den 13. juni 2017 (punkt 3 i protokollen af 13.6.2017)
Afstemningen fandt sted den 14. juni 2017 (punkt 8.1 i protokollen af 14.6.2017)

Norbert Lins og Gerben-Jan Gerbrandy forelagde betænkningerne.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Florent Marcellesi (ordfører for udtalelse fra DEVE), Marisa Matias (ordfører for udtalelse fra ITRE), Peter Jahr (ordfører for udtalelse fra AGRI), Merja Kyllönen (ordfører for udtalelse fra TRAN), Nicola Caputo (ordfører for udtalelse fra AGRI), Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Peter Liese og Paul Brannen.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling og Ulrike Müller.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen og Annie Schreijer-Pierik.

Talere: Miguel Arias Cañete, Norbert Lins og Gerben-Jan Gerbrandy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 17.4.2018 og punkt 6.6 i protokollen af 17.4.2018.

Seneste opdatering: 22. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik