Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0231(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0208/2017

Arutelud :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Hääletused :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Selgitused hääletuse kohta
PV 17/04/2018 - 6.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Protokoll
Esmaspäev, 16. aprill 2018 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

20. Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ***I - Kasvuhoonegaaside heite vähendamise kohustused, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Arutelu toimus 11. septembril 2017 (11.9.2017 protokollipunkt 21)
Hääletus toimus 13. septembril 2017 (13.9.2017 protokollipunkt 9.8)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse liikmesriikide võetud siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel 2021–2030, et tagada vastupidav energialiit ning täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu teabe esitamise kohta [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Arutelu toimus 13. juunil 2017 (13.6.2017 protokollipunkt 3)
Hääletus toimus 14. juunil 2017 (14.6.2017 protokollipunkt 8.1)

Norbert Lins ja Gerben-Jan Gerbrandy tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Florent Marcellesi (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Marisa Matias (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Peter Jahr (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Merja Kyllönen (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Nicola Caputo (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Pilar Ayuso fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese ja Paul Brannen.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling ja Ulrike Müller.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen ja Annie Schreijer-Pierik.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete, Norbert Lins ja Gerben-Jan Gerbrandy.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.4.2018 protokollipunkt 6.5 ja 17.4.2018 protokollipunkt 6.6.

Viimane päevakajastamine: 22. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika