Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0231(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0208/2017

Keskustelut :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Äänestykset :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Äänestysselitykset
PV 17/04/2018 - 6.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Pöytäkirja
Maanantai 16. huhtikuuta 2018 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

20. Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin ***I - Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 ulottuviin EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Keskustelu käytiin 11. syyskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 11.9.2017, kohta 21)
Äänestys toimitettiin 13. syyskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 13.9.2017, kohta 9.8)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sitovista vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030 joustavaa energiaunionia varten ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Keskustelu käytiin 13. kesäkuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 13.6.2017, kohta 3)
Äänestys toimitettiin 14. kesäkuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 14.6.2017, kohta 8.1)

Norbert Lins ja Gerben-Jan Gerbrandy esittelivät mietinnöt.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Florent Marcellesi (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marisa Matias (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Peter Jahr (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Merja Kyllönen (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nicola Caputo (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), PPE-ryhmän puolesta Pilar Ayuso, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Peter Liese ja Paul Brannen.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling ja Ulrike Müller.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen ja Annie Schreijer-Pierik.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete, Norbert Lins ja Gerben-Jan Gerbrandy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2018, kohta 6.5 ja istunnon pöytäkirja 17.4.2018, kohta 6.6.

Päivitetty viimeksi: 22. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö