Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0231(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0208/2017

Debatai :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Balsavimas :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 17/04/2018 - 6.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d. - Strasbūras

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

20. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją ***I - Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ***I (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios informacijos teikimo mechanizmo [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Diskusijos vyko 2017 m. rugsėjo 11 d. (2017 09 11 protokolo 21 punktas)
Balsavimas vyko 2017 m. rugsėjo 13 d. (2017 09 13 protokolo 9.8 punktas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, kuriant atsparią energetikos sąjungą ir siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Diskusijos vyko 2017 m. birželio 13 d. (2017 06 13 protokolo 3 punktas)
Balsavimas vyko 2017 m. birželio 14 d. (2017 06 14 protokolo 8.1 punktas)

Norbert Lins ir Gerben-Jan Gerbrandy pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Florent Marcellesi (DEVE komiteto nuomonės referentas), Marisa Matias (ITRE komiteto nuomonės referentė), Peter Jahr (AGRI komiteto nuomonės referentas), Merja Kyllönen (TRAN komiteto nuomonės referentė), Nicola Caputo (AGRI komiteto nuomonės referentas), Pilar Ayuso PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Miapetra Kumpula-Natri), Miriam Dalli S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Peter Liese ir Paul Brannen.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling ir Ulrike Müller.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen ir Annie Schreijer-Pierik.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete, Norbert Lins ir Gerben-Jan Gerbrandy.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 17 protokolo 6.5 punktas ir 2018 04 17 protokolo 6.6 punktas

Atnaujinta: 2018 m. spalio 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika