Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0231(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0208/2017

Debates :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Balsojumi :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Balsojumu skaidrojumi
PV 17/04/2018 - 6.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis - Strasbūra

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

20. Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam ***I - Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi nolūkā izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības ***I (debates)
Stenogramma

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Norbert Lins (A8-0262/2017).

Debates notika 2017. gada 11. septembrī (11.9.2017. protokola 21. punkts).
Balsošana notika 2017. gada 13. septembrī (13.9.2017. protokola 9.8. punkts).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam nolūkā izveidot noturīgu Enerģētikas savienību un izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017).

Debates notika 2017. gada 13. jūnijā (13.6.2017. protokola 3. punkts).
Balsošana notika 2017. gada 14. jūnijā (14.6.2017. protokola 8.1. punkts).

Norbert Lins un Gerben-Jan Gerbrandy iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Florent Marcellesi (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Marisa Matias (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Peter Jahr (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Merja Kyllönen (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Nicola Caputo (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Pilar Ayuso PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Peter Liese un Paul Brannen.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling un Ulrike Müller.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen un Annie Schreijer-Pierik.

Uzstājās Miguel Arias Cañete, Norbert Lins un Gerben-Jan Gerbrandy.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.4.2018. protokola 6.5. punkts un 17.4.2018. protokola 6.6. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 22. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika