Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0231(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0208/2017

Dezbateri :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Voturi :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Explicaţii privind voturile
PV 17/04/2018 - 6.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Proces-verbal
Luni, 16 aprilie 2018 - Strasbourg

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

20. Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 ***I - Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Dezbaterea a avut loc la 11 septembrie 2017 (punctul 21 al PV din 11.9.2017)
Votarea a avut loc la 13 septembrie 2017 (punctul 9.8 al PV din 13.9.2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Dezbaterea a avut loc la 13 iunie 2017 (punctul 3 al PV din 13.6.2017)
Votarea a avut loc la 14 iunie 2017 (punctul 8.1 al PV din 14.6.2017)

Norbert Lins și Gerben-Jan Gerbrandy și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Florent Marcellesi (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Marisa Matias (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Peter Jahr (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Merja Kyllönen (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Nicola Caputo (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Lampros Fountoulis, neafiliat, Peter Liese și Paul Brannen.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling și Ulrike Müller.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen și Annie Schreijer-Pierik.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete, Norbert Lins și Gerben-Jan Gerbrandy.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.5 al PV din 17.4.2018 și punctul 6.6 al PV din 17.4.2018.

Ultima actualizare: 22 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate