Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0231(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0208/2017

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Hlasovanie :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní
PV 17/04/2018 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Zápisnica
Pondelok, 16. apríla 2018 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

20. Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 ***I – Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa parížskej dohody ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Rozprava sa uskutočnila 11. septembra 2017 (bod 21 zápisnice zo dňa 11.9.2017)
Hlasovanie sa uskutočnilo dňa 13. septembra 2017 (bod 9.8 zápisnice zo dňa 13.9.2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Rozprava sa uskutočnila 13. júna 2017 (bod 3 zápisnice zo dňa 13.6.2017)
Hlasovanie sa uskutočnilo dňa 14. júna 2017 (bod 8.1 zápisnice zo dňa 14.6.2017)

Norbert Lins a Gerben-Jan Gerbrandy uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Florent Marcellesi (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Marisa Matias (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Peter Jahr (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Merja Kyllönen (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Nicola Caputo (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Pilar Ayuso v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Peter Liese a Paul Brannen.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling a Ulrike Müller.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Henna Virkkunen a Annie Schreijer-Pierik.

V rozprave vystúpili: Miguel Arias Cañete, Norbert Lins a Gerben-Jan Gerbrandy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 17.4.2018 a bod 6.6 zápisnice zo dňa 17.4.2018.

Posledná úprava: 22. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia