Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0272(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0013/2017

Rozpravy :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Hlasování :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Zápis
Pondělí, 16. dubna 2018 - Štrasburk

21. Obaly a obalové odpady ***I – Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení ***I – Odpady ***I – Skládky odpadů *** I – Procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Rozprava se konala dne 14. března 2017 (bod 4 zápisu ze dne 14.3.2017)
Rozprava se konala dne 14. března 2017 (bod 6.8 zápisu ze dne 14.3.2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Rozprava se konala dne 14. března 2017 (bod 4 zápisu ze dne 14.3.2017)
Rozprava se konala dne 14. března 2017 (bod 6.5 zápisu ze dne 14.3.2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Rozprava se konala dne 14. března 2017 (bod 4 zápisu ze dne 14.3.2017)
Rozprava se konala dne 14. března 2017 (bod 6.6 zápisu ze dne 14.3.2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Rozprava se konala dne 14. března 2017 (bod 4 zápisu ze dne 14.3.2017)
Rozprava se konala dne 14. března 2017 (bod 6.7 zápisu ze dne 14.3.2017)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 87/217/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013, směrnice Rady 86/278/EHS a směrnice Rady 94/63/ES, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè a Francesc Gambús uvedli zprávy.

Vystoupil Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Vystoupili: João Ferreira (zpravodaj výboru ITRE), Pavel Telička (zpravodaj výboru ITRE), Miroslav Poche (zpravodaj výboru ITRE), Karl-Heinz Florenz za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner a Gesine Meissner.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

Vystoupili: Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen a Annie Schreijer-Pierik.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană a Nikolaos Chountis.

Vystoupili: Karmenu Vella (člen Komise), Simona Bonafè a Francesc Gambús.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.7 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.8 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.9 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.10 zápisu ze dne 18.4.2018 a bod 12.11 zápisu ze dne 18.4.2018.

Poslední aktualizace: 22. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí