Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0272(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0013/2017

Forhandlinger :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Afstemninger :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Protokol
Mandag den 16. april 2018 - Strasbourg

21. Emballage og emballageaffald ***I - Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr ***I - Affald ***I – Deponering af affald ***I - Procedureregler på området miljørapportering ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Forhandlingen fandt sted den 14. marts 2017 (punkt 4 i protokollen af 14.3.2017)
Afstemningen fandt sted den 14. marts 2017 (punkt 6.8 i protokollen af 14.3.2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Forhandlingen fandt sted den 14. marts 2017 (punkt 4 i protokollen af 14.3.2017)
Afstemningen fandt sted den 14. marts 2017 (punkt 6.5 i protokollen af 14.3.2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Forhandlingen fandt sted den 14. marts 2017 (punkt 4 i protokollen af 14.3.2017)
Afstemningen fandt sted den 14. marts 2017 (punkt 6.6 i protokollen af 14.3.2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Forhandlingen fandt sted den 14. marts 2017 (punkt 4 i protokollen af 14.3.2017)
Afstemningen fandt sted den 14. marts 2017 (punkt 6.7 i protokollen af 14.3.2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets direktiv 87/217/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013, Rådets direktiv 86/278/EØF og Rådets direktiv 94/63/EF, hvad angår procedurereglerne på området miljørapportering, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/692/EØF [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè og Francesc Gambús forelagde betænkningerne.

Indlæg af Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Talere: João Ferreira (ordfører for udtalelse fra ITRE), Pavel Telička (ordfører for udtalelse fra ITRE), Miroslav Poche (ordfører for udtalelse fra ITRE), Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner og Gesine Meissner.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Talere: Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen og Annie Schreijer-Pierik.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană og Nikolaos Chountis.

Talere: Karmenu Vella (medlem af Kommissionen), Simona Bonafè og Francesc Gambús.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.7 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.8 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.9 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.10 i protokollen af 18.4.2018 og punkt 12.11 i protokollen af 18.4.2018.

Seneste opdatering: 22. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik