Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0272(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0013/2017

Arutelud :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Hääletused :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Protokoll
Esmaspäev, 16. aprill 2018 - Strasbourg

21. Pakendid ja pakendijäätmed ***I - Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud ***I - Jäätmed ***I - Prügilad ***I - Keskkonnaaruandluse menetlusnormid ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Arutelu toimus 14. märtsil 2017 (14.3.2017 protokollipunkt 4)
Hääletus toimus 14. märtsil 2017 (14.3.2017 protokollipunkt 6.8)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, ning direktiivi 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Arutelu toimus 14. märtsil 2017 (14.3.2017 protokollipunkt 4)
Hääletus toimus 14. märtsil 2017 (14.3.2017 protokollipunkt 6.5)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ jäätmete kohta [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Arutelu toimus 14. märtsil 2017 (14.3.2017 protokollipunkt 4)
Hääletus toimus 14. märtsil 2017 (14.3.2017 protokollipunkt 6.6)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Arutelu toimus 14. märtsil 2017 (14.3.2017 protokollipunkt 4)
Hääletus toimus 14. märtsil 2017 (14.3.2017 protokollipunkt 6.7)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 87/217/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/31/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1257/2013, nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ ning nõukogu direktiivi 94/63/EÜ keskkonnaalase aruandluse valdkonna menetlusnormide osas ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/692/EMÜ [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè ja Francesc Gambús tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võtsid João Ferreira (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Pavel Telička (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Miroslav Poche (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Karl-Heinz Florenz fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Gesine Meissner.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

Sõna võtsid Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen ja Annie Schreijer-Pierik.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană ja Nikolaos Chountis.

Sõna võtsid Karmenu Vella (komisjoni liige), Simona Bonafè ja Francesc Gambús.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2018 protokollipunkt 12.718.4.2018 protokollipunkt 12.818.4.2018 protokollipunkt 12.918.4.2018 protokollipunkt 12.10 ja 18.4.2018 protokollipunkt 12.11.

Viimane päevakajastamine: 22. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika