Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0272(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0013/2017

Keskustelut :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Äänestykset :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Pöytäkirja
Maanantai 16. huhtikuuta 2018 - Strasbourg

21. Pakkaukset ja pakkausjätteet ***I - Romuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ***I - Jätteet ***I - Kaatopaikat ***I - Ympäristöalan seurantaa koskevat menettelysäännöt ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Keskustelu käytiin 14. maaliskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 4)
Äänestys toimitettiin 14. maaliskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 6.8)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Keskustelu käytiin 14. maaliskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 4)
Äänestys toimitettiin 14. maaliskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 6.5)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Keskustelu käytiin 14. maaliskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 4)
Äänestys toimitettiin 14. maaliskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 6.6)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Keskustelu käytiin 14. maaliskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 4)
Äänestys toimitettiin 14. maaliskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 6.7)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivin 87/217/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/31/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013, neuvoston direktiivin 86/278/ETY ja neuvoston direktiivin 94/63/EY muuttamisesta ympäristöalan seurantaa koskevien menettelysääntöjen osalta sekä neuvoston direktiivin 91/692/ETY kumoamisesta [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè ja Francesc Gambús esittelivät mietinnöt.

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: João Ferreira (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pavel Telička (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Miroslav Poche (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Karl-Heinz Florenz PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Gesine Meissner.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

Puheenvuorot: Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen ja Annie Schreijer-Pierik.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană ja Nikolaos Chountis.

Puheenvuorot: Karmenu Vella (komission jäsen), Simona Bonafè ja Francesc Gambús.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.7, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.8, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.9, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.10 ja istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.11.

Päivitetty viimeksi: 22. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö