Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0272(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0013/2017

Debatai :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Balsavimas :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d. - Strasbūras

21. Pakuotės ir pakuočių atliekos ***I - Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, baterijų ir akumuliatorių atliekos ir elektros ir elektroninės įrangos atliekos ***I - Atliekos ***I - Lyčių lygybė ES žiniasklaidos sektoriuje ***I - Procedūrinės taisyklės aplinkosaugos ataskaitų srityje ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Diskusijos vyko 2017 m. kovo 14 d. (2017 03 14 protokolo 4 punktas)
Balsavimas vyko 2017 m. kovo 14 d. (2017 03 14 protokolo 6.8 punktas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Diskusijos vyko 2017 m. kovo 14 d. (2017 03 14 protokolo 4 punktas)
Balsavimas vyko 2017 m. kovo 14 d. (2017 03 14 protokolo 6.5 punktas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Diskusijos vyko 2017 m. kovo 14 d. (2017 03 14 protokolo 4 punktas)
Balsavimas vyko 2017 m. kovo 14 d. (2017 03 14 protokolo 6.6 punktas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/13/EB dėl atliekų sąvartynų [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Diskusijos vyko 2017 m. kovo 14 d. (2017 03 14 protokolo 4 punktas)
Balsavimas vyko 2017 m. kovo 14 d. (2017 03 14 protokolo 6.7 punktas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 87/217/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/31/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1257/2013, Tarybos direktyvos 86/278/EEB ir Tarybos direktyvos 94/63/EB nuostatos dėl aplinkos srities ataskaitų teikimo procedūrinių taisyklių ir panaikinama Tarybos direktyva 91/692/EEB [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè ir Francesc Gambús pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Kalbėjo: João Ferreira (ITRE komiteto nuomonės referentas), Pavel Telička (ITRE komiteto nuomonės referentas), Miroslav Poche (ITRE komiteto nuomonės referentas), Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, Giovanni La Via, Miriam Dalli, Pirkko Ruohonen-Lerner ir Gesine Meissner.

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen ir Annie Schreijer-Pierik.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană ir Nikolaos Chountis.

Kalbėjo: Karmenu Vella (Komisijos narys), Simona Bonafè ir Francesc Gambús.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 18 protokolo 12.7 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.8 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.9 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.10 punktas ir 2018 04 18 protokolo 12.11 punktas

Atnaujinta: 2018 m. spalio 22 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika