Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2210(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0031/2018

Разисквания :

PV 16/04/2018 - 23
CRE 16/04/2018 - 23

Гласувания :

PV 17/04/2018 - 6.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0101

Протокол
Понеделник, 16 април 2018 г. - Страсбург

23. Равенството между половете в медийния сектор в ЕС - Овластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно равенството между половете в медийния сектор в ЕС [2017/2210(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000004/2018), зададен от Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, от името на комисията FEMM, към Комисията: Овластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018)

Michaela Šojdrová представи доклада.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz разви въпроса.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Lynn Boylan (докладчик по становището на комисията EMPL), Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Филиз Хюсменова, от името на групата ALDE, Florent Marcellesi, от името на групата Verts/ALE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel и Julie Ward.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Marijana Petir.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, João Pimenta Lopes, Francis Zammit Dimech, Ruža Tomašić и Ana Miranda.

Изказаха се: Věra Jourová и Michaela Šojdrová.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, от името на комисията FEMM, относно овластяването на жените и момичетата чрез цифровия сектор (2017/3016(RSP)) (B8-0183/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 17.4.2018 г и точка 6.11 от протокола от 17.4.2018 г г.

Последно осъвременяване: 22 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност