Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2210(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0031/2018

Forhandlinger :

PV 16/04/2018 - 23
CRE 16/04/2018 - 23

Afstemninger :

PV 17/04/2018 - 6.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0101

Protokol
Mandag den 16. april 2018 - Strasbourg

23. Ligestilling inden for mediesektoren i EU - Styrkelse af kvinders og pigers position gennem den digitale sektor (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om ligestilling inden for mediesektoren i EU [2017/2210(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000004/2018) af Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, for FEMM, til Kommissionen: Styrkelse af kvinders og pigers position inden for den digitale sektor (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018)

Michaela Šojdrová forelagde betænkningen.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz begrundede spørgsmålet.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen)

Talere: Lynn Boylan (ordfører for udtalelse fra EMPL), Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Filiz Hyusmenova for ALDE-Gruppen, Florent Marcellesi for Verts/ALE-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel og Julie Ward.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, João Pimenta Lopes, Francis Zammit Dimech, Ruža Tomašić og Ana Miranda.

Talere: Věra Jourová og Michaela Šojdrová.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, for FEMM, om styrkelse af kvinders og pigers position inden for den digitale sektor (2017/3016(RSP)) (B8-0183/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.10 i protokollen af 17.4.2018 og punkt 6.11 i protokollen af 17.4.2018.

Seneste opdatering: 22. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik