Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2210(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0031/2018

Συζήτηση :

PV 16/04/2018 - 23
CRE 16/04/2018 - 23

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2018 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0101

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

23. Ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ - Ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού τομέα (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ [2017/2210(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000004/2018) που κατέθεσε Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού τομέα (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018)

Η Michaela Šojdrová παρουσιάζει την έκθεσή της.

Η Agnieszka Kozłowska-Rajewicz αναπτύσσει την ερώτηση.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Lynn Boylan (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Florent Marcellesi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Dobromir SośnierzDobromir SośnierzDobromir SośnierzLiliana Rodrigues, Bernd Kölmel και Julie Ward.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Marijana Petir.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Lívia JÁRÓKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Caterina Chinnici, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, João Pimenta Lopes, Francis Zammit Dimech, Ruža Tomašić και Ana Miranda.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Michaela Šojdrová.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, σχετικά με την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού τομέα (2017/3016(RSP)) (B8-0183/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2018 και σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου