Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2210(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0031/2018

Debatten :

PV 16/04/2018 - 23
CRE 16/04/2018 - 23

Stemmingen :

PV 17/04/2018 - 6.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0101

Notulen
Maandag 16 april 2018 - Straatsburg

23. Gendergelijkheid in de mediasector in de EU - Versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector (debat)
Volledige verslagen

Verslag over gendergelijkheid in de mediasector in de EU [2017/2210(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000004/2018) van Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, namens de commissie FEMM, aan de Commissie: Versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018)

Michaela Šojdrová leidt het verslag in.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz licht de vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lynn Boylan (rapporteur voor advies van de commissie EMPL), Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Filiz Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie, Florent Marcellesi, namens de Verts/ALE-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, João Pimenta Lopes, Francis Zammit Dimech, Ruža Tomašić en Ana Miranda.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Michaela Šojdrová.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, namens de Commissie FEMM, over het versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector (2017/3016(RSP)) (B8-0183/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 17.4.2018 en punt 6.11 van de notulen van 17.4.2018.

Laatst bijgewerkt op: 22 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid