Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2210(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0031/2018

Debaty :

PV 16/04/2018 - 23
CRE 16/04/2018 - 23

Głosowanie :

PV 17/04/2018 - 6.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0101

Protokół
Poniedziałek, 16 kwietnia 2018 r. - Strasburg

23. Równouprawnienie płci w sektorze mediów w UE - Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie równouprawnienia płci w sektorze mediów w UE [2017/2210(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000004/2018), które skierowała Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: w sprawie wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018)

Michaela Šojdrová przedstawiła sprawozdanie.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz rozwinęła pytanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Lynn Boylan (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Filiz Hyusmenova w imieniu grupy ALDE, Florent Marcellesi w imieniu grupy Verts/ALE, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Dobromir Sośnierz, niezrzeszony, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel i Julie Ward.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Marijana Petir.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, João Pimenta Lopes, Francis Zammit Dimech, Ruža Tomašić i Ana Miranda.

Głos zabrały: Věra Jourová i Michaela Šojdrová.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, w imieniu komisji FEMM, w sprawie wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu (2017/3016(RSP)) (B8-0183/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.10 protokołu z dnia 17.4.2018 i pkt 6.11 protokołu z dnia 17.4.2018.

Ostatnia aktualizacja: 22 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności