Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2210(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0031/2018

Rozpravy :

PV 16/04/2018 - 23
CRE 16/04/2018 - 23

Hlasovanie :

PV 17/04/2018 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0101

Zápisnica
Pondelok, 16. apríla 2018 - Štrasburg

23. Rodová rovnosť v mediálnom sektore v EÚ – Posilňovanie postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora (rozprava)
CRE

Správa o rodovej rovnosti v mediálnom sektore v EÚ [2017/2210(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000004/2018), ktorú položila Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Posilňovanie postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018)

Michaela Šojdrová uviedla správu.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz rozvinula otázku.

Vy stúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lynn Boylan (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Filiz Hyusmenova v mene skupiny ALDE, Florent Marcellesi v mene skupiny Verts/ALE, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Dobromir Sośnierz, nezaradený, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel a Julie Ward.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Marijana Petir.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, João Pimenta Lopes, Francis Zammit Dimech, Ruža Tomašić a Ana Miranda.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Michaela Šojdrová.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, v mene výboru FEMM, o posilňovaní postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora (2017/3016(RSP)) (B8-0183/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 17.4.2018 a bod 6.11 zápisnice zo dňa 17.4.2018.

Posledná úprava: 22. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia